czwartek, 10 września 2020 11:57

Kozłów. Brak odpowiedniego sprzętu nie będzie już dla nich problemem

Autor Emilia Gara
Kozłów. Brak odpowiedniego sprzętu nie będzie już dla nich problemem

Gminie Kozłów udało się po raz drugi uzyskać dofinansowanie na zakup 16 sztuk komputerów przenośnych, które mają ułatwić zdalne nauczanie. To już drugie dofinansowanie w gminie.

Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu Gminy Kozłów w procesie kształcenia na odległość poprzez wyposażenie uczniów, szczególnie z rodzin wielodzietnych w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 45.000,00 zł. Gmina Kozłów po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać 100 % dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest skierowany w pierwszej kolejności dla uczniów z rodzin wielodzietnych. W ramach otrzymanego dofinansowania zaplanowany jest zakup 16 szt. komputerów przenośnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie oraz uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Inf.: UM Kozłów

Fot.: Pixabay

Miechów - najnowsze informacje