poniedziałek, 7 września 2020 15:41

Brzeska porodówka już działa

Autor Mirosław Haładyj
Brzeska porodówka już działa

Zgodnie z zapowiedziami po kilkumiesięcznej przerwie funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym został przywrócony. W ciągu dwóch tygodni od czasu jego uruchomienia w brzeskiej placówce na świat przyszło 17 noworodków.

24 sierpnia wznowione zostały przyjęcia pacjentek do oddziału. W ostatnim czasie prowadzone były intensywne próby pozyskania nowych specjalistów i uruchomienia pracy oddziału sprzed pandemii. Efektem tych zabiegów jest zatrudnienie dodatkowych lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii, neonatologii, anestezjologii i pediatrii.

Obowiązki lekarza kierującego oddziałem obejmuje dołączający do zespołu lekarz Szczepan Bartkiewicz, specjalista ginekolog-położnik z długoletnim doświadczeniem, od lat opiekujący się pacjentkami z rejonu tarnowskiego. – Brzeski oddział ginekologiczno-położniczy ma mocne podstawy, kadrę i potencjał do dalszego rozwoju – powiedział doktor Bartkiewicz i dodał, że dołoży wszelkich starań, aby „zbudować i utrzymać prężny Zespół i dobrze działający oddział, w którym będą chciały leczyć się i rodzić pacjentki powiatu brzeskiego i okolic”. Warto przypomnieć, że 22 czerwca jeden z lokalnych brzeskich portali napisał, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Powiatowego nie zostanie już otwarty w związku z jego likwidacją. W artykule napisano również o wywózce do Bochni części sprzętu pochodzącego z zamykanego oddziału.

Do ostatniej chwili w brzeskiej placówce trwały prace przygotowawcze do ponownego uruchomienia oddziału - drobne remonty, ostatnie ustalenia, sprawdzanie sprzętu, uzupełnianie wyposażenia, dezynfekcja i mycie pomieszczeń. Wszystko po to, aby oddział był gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentek w przyszłym tygodniu.

Inną dobrą wiadomością dla mieszkańców jest informacja o wznowieniu przyjęć na Oddział Chorób Płuc, który od 31 sierpnia wznowił działalność.

O wznowieniu działalności przez oddziały oraz bieżącej sytuacji w placówce porozmawialiśmy z rzecznik brzeskiego Szpitala Powiatowego Moniką Burek.

Pani Moniko, zgodnie z zapowiedziami udało się uruchomić Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
– Po kilku miesiącach od zawieszenia działalności oddziału ginekologiczno-położniczego, 24 sierpnia wznowione zostały przyjęcia pacjentek do oddziału. W trakcie tej przedłużającej się przerwy prowadzone były intensywne próby pozyskania nowych specjalistów i uruchomienia pracy oddziału sprzed pandemii. Efektem tych zabiegów jest zatrudnienie dodatkowych lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii, neonatologii, anestezjologii i pediatrii. Obowiązki lekarza kierującego oddziałem objął dołączający do zespołu lekarz Szczepan Bartkiewicz, specjalista ginekolog-położnik z długoletnim doświadczeniem, od lat opiekujący się pacjentkami z rejonu tarnowskiego. Na krótko przed otwarciem, w oddziale przeprowadzone zostały prace przygotowawcze do ponownego uruchomienia oddziału, drobne remonty, sprawdzanie sprzętu, uzupełnianie wyposażenia, dezynfekcja i mycie pomieszczeń, tak, aby wszystko było gotowe na przyjęcie pierwszych pacjentek końcem sierpnia.
Do dnia dzisiejszego do hospitalizacji w oddziale przyjęto już ponad 60 pacjentek. Mamy nadzieję, że nasz oddział spełni oczekiwania mieszkanek powiatu i będą chciały wybierać tutejszy oddział tak do porodów, jak i zabiegów ginekologicznych.

Czy porody już się odbywają?
Oczywiście porody stanowią ważną część oferty oddziału i również już się odbywają – od 24 sierpnia do poniedziałku w naszym szpitalu przyszło na świat 17 noworodków.

Czy mieszkańcy, a szczególnie mieszkanki, mogą być spokojni o przyszłość oddziału?
– Priorytetem ostatnich miesięcy było ponowne otwarcie oddziału dla Naszych Pacjentek – wszystkie działania podejmowane przez dyrekcję szpitala zmierzały do wznowienia jego działalności. Udało się pozyskać nowych specjalistów i tym samym spełnić wszystkie wymagania konieczne do całodobowego funkcjonowania. Również zatrudnienie nowego lekarza kierującego oddziałem ma służyć wprowadzeniu zmian i podniesieniu jakości oferowanych usług. Sam doktor Bartkiewicz przyznał, iż potencjał tego oddziału jest duży, co stanowi mocne podstawy dla dalszego prężnego rozwoju. Oczywiście potrzeba czasu, aby wypracować nowe zasady, ale na chwilę obecną funkcjonowanie oddziału nie jest zagrożone. Ze względu na sytuację epidemiczną w regionie, szpital wprowadził szereg procedur i zabezpieczeń, aby pracownicy i pacjenci byli bezpieczni, a oddziały i poradnie otwarte dla pacjentów. Mamy zatem nadzieję, że oddział ginekologiczno-położniczy również będzie już działał bez żadnych przeszkód.

Czy teraz sprzęt medycznych, który był wypożyczony do szpitala w Bochni wróci do placówki?
– Oczywiście, sprzęt wypożyczony do szpitala w Bochni w sytuacji zamknięcia naszego oddziału, zgodnie z zawartą umową, został zwrócony w pierwszej połowie sierpnia. Powodem wypożyczenia sprzętu było zabezpieczenie zwiększonej liczby noworodków w bocheńskim oddziale położniczym, spowodowanej między innymi koniecznością przyjmowania przez tamtejszy oddział pacjentek z rejonu brzeskiego. Były to dwa urządzenia do wspomagania oddechu dla noworodków i cztery pompy infuzyjne. W momencie otwarcia oddziału, pacjentki z powiatu brzeskiego nie muszą już szukać pomocy w ościennych oddziałach, tak więc i sprzęt, z którego korzystają nasi pacjenci, działa już w pododdziale noworodkowym.

Ostatnio we znaki po raz kolejny dał się koronawirus, tym razem na oddziale chorób płuc. Jak obecnie wygląda sytuacja epidemiczny w placówce?
– W dniu 23 sierpnia, na skutek wykrycia i potwierdzenia zakażenia koronawirusem u jednej z pacjentek, oddział chorób płuc zawiesił przyjęcia do hospitalizacji. Pacjenci oraz personel medyczny poddany został kwarantannie. Wszystkie przeprowadzone testy dały jednak wynik negatywny, w związku z czym przyjęcia do oddziału zostały wznowione już 31 sierpnia. Dzięki wprowadzonym wcześniej zasadom bezpieczeństwa i odpowiednim procedurom udało się uchronić pozostałe osoby przed zakażeniem i szybko wznowić funkcjonowanie oddziału.

Przed szpitalem stanęły wojskowe namioty. Co jest tego powodem?
– Nowy namiot, który stanął w pobliżu lądowiska służy do pobierania wymazów w kierunku koronawirusa dla osób przebywających w kwarantannie i izolacji domowej. Osoby te z oczywistych względów muszą być izolowane od pozostałych pacjentów szpitala, dlatego rozbity został namiot, aby osoby przybywające na testy nie miały kontaktu z innymi osobami i mogły swobodnie podjechać do punktu poboru, bez konieczności wchodzenia do budynku szpitala.
Pacjentów kwalifikowanych na badania o ich terminie powiadamia SMS-em Sanepid. Badania są wykonywane przez wszystkie dni tygodnia. Dla osób przebywających na kwarantannie wymazy odbywają się w godzinach 7:30 -11:30, osobno dla pacjentów w izolacji domowej: godz. 11:30 -12:30.

W ostatnim czasie rozszerzyliście Państwo swoją ofertę. W placówce można wykonać komercyjne badania w kierunku serodiagnostyki Covid-19.
– Od 01 września 2020 roku w brzeskim Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, wprowadzono możliwość wykonywania prywatnych, odpłatnych testów z krwi na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Są to dwa nowe badania w ofercie laboratorium, które można wykonywać we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 14:30 ( I piętro od strony Poradni). Pacjent w trakcie pobrania krwi powinien być w maseczce. Jednocześnie podkreślam, iż nie jest to badanie dla osób z czynną infekcją i objawami zakażenia, a także przebywających w kwarantannie czy izolacji. Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są na stronie internetowej szpitala.

Rozmawiał: Mirosław Haładyj
Fot. tyt.: Mirosław Haładyj
Fot.: SPOZ Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje