piątek, 18 marca 2022 15:44

Brzesko. Już prawie 2 tysiące uchodźców na terenie powiatu. Na co mogą tu liczyć?

Autor Marzena Gitler
Brzesko. Już prawie 2 tysiące uchodźców na terenie powiatu. Na co mogą tu liczyć?

Zakwaterowanie, opieka medyczna w brzeskim szpitalu i ośrodkach zdrowia, miejsca w oddziale przygotowawczym w liceum - powiat brzeski koordynuje pomoc dla uchodźców. O tym, ilu jest już uchodźców i jakie działania już podjęto w związku z kryzysem humanitarnym w Ukrainie mówił starosta brzeski Andrzej Potępa na briefingu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym.

W spotkaniu z mediami udział wzięli Robert Gładysz koordynator powiatowy do spraw uchodźców, Ewa Chmielarz-Żwawa zastępca dyrektora do spraw Administracji Medycznej i Pielęgniarstwa w SP ZOZ w Brzesku oraz Janina Motak dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

Starosta zapewnił, ze powiat brzeski od początku współpracuje z wojewodą w rozlokowaniu uchodźców z Ukrainy. Cześć z nich znalazła miejsca w placówkach powiatowych, część w hotelach i motelach, innych przyjęli do domów sami mieszkańcy.

- Obecnie gościmy 465 osób na terenie powiatu w obiektach prowadzonych jako działalność gospodarcza albo będących naszą własnością - podsumował starosta, który oszacował, że w sumie terenie powiatu w różnych gminach może przebywać około 2 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Nad sprawami lokalowymi uchodźców i pomocą materialna dla nich czuwa Robert Gładysz Koordynator Powiatowy do spraw Uchodźców, który przypomniał też o trwającej wciąż zbiórce darów i możliwości zgłaszania się do bazy domów dla uchodźców.

Dary od mieszkańców, z gmin, od organizacji i firm, gromadzone są Powiatowym Magazynie Pomocy, który mieści się w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych na Zielonkach w Brzesku. Zgromadzone tam rzeczy, przekazane przez mieszkańców są sortowane i ewidencjonowane, tak aby potem to, co jest potrzebne łatwiej mogło trafić do uchodźców lub rządowych rezerw.

O pomocy medycznej mówiła Ewa Chmielarz-Żwawa ze Szpitala Powiatowego w Brzesku. – Do tej pory taka pomoc została udzielona 56 osobom i czwórce dzieci. Były to różnego rodzaju świadczenia począwszy od pomocy w SOR poprzez stomatologa, urologa czy ginekologa – wyliczała.

– Z zajęć prowadzonych przez nauczyciela władającego językiem ukraińskim i rosyjskim korzysta już 18 uczniów na 25 przygotowanych miejsc, jeśli będzie taka potrzeba utworzymy kolejne oddziały – zapewniała Janina Motak, dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

Obywatele Ukrainy będą mogli też na miejscu znaleźć pracę. Starosta poinformował, że rozmawiał już z właścicielami firm, zainteresowanymi zatrudnieniem Ukraińców. Znalezienie pracy i załatwienia spraw w urzędzie, szkole czy przedszkolu ułatwi też przyznanie uchodźcom numerów PESEL. Starosta przypomniał, że można się o to ubiegać we wszystkich gminach. Tam też mogą już zgłaszać się mieszkańcy po pieniądze rekompensujące przyjęcie uchodźców pod swój dach, z tym, że w kwocie 40 zł na osobę musi znaleźć się nie tylko nocleg dla uchodźców, ale też wyżywienie, co dla niektórych, którzy zadeklarowali chęć ich przyjęcia, może być sporym wyzwaniem.  

Powiat planuje też przygotować mieszkania dla uchodźców, zwłaszcza tych, którzy chcą tu pozostać na dłużej i podjąć pracę. W tym celu mają być wyremontowane mieszkania będące w zasobach powiatu. Mieszkania zostaną przygotowane w obiektach należących do powiatu brzeskiego znajdujących się np. na terenie Łysej Góry czy Złotej.

Ciekawym pomysłem, z którym starosta Potępa zwrócił się już do wojewody, jest udostępnienie uchodźcom przejętych przez Skarb Państwa tzw. domów przyautostradowych, które obecnie są puste, a można je dość szybko przystosować dla uchodźców z Ukrainy.

Koszty pomocy udzielonej uchodźcom w powiecie brzeskim do tej pory nie przekroczyły wysokości rezerwy celowej wynoszącej 160 tys. zł. Dodatkowo wojewoda zapewnił, ze powiat może dostać na ten cel 100 tys. zł dotacji.

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje