czwartek, 29 października 2020 12:07

Budowa kanalizacji w Gminie Stary Sącz

Autor Głos 24
Budowa kanalizacji w Gminie Stary Sącz

Ekologia, zdrowie mieszkańców, wygoda, czyste środowisko.

Zakrojone na wielką skalę przedsięwzięcie poprawi stan środowiska naturalnego. Realizacja największej w historii gminy inwestycji infrastrukturalnej  przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno-ściekowego w aglomeracji "Nowy Sącz" a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców  ma za zadanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo  i wysoką jakość usług. Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno-ściekowej oraz polityki cenowej.

58 km nowej sieci kanalizacyjnej!

Z kanalizacji skorzystają 4854 nowe osoby!

Zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" jest dofinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje