niedziela, 9 lipca 2023 08:00

Burmistrz Starego Sącza z absolutorium i wotum zaufania

Autor Patryk Trzaska
Burmistrz Starego Sącza z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. – To jest nasza wspólna praca, którą wykonaliśmy naprawdę rzetelnie – mówił na sesji burmistrz.

Na początku obrad przedstawiono i omówiono kluczowe kwestie związane z raportem o stanie gminy za rok 2022. Do debaty nad raportem zaprosił się przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Stawiarski. W dyskusji głos zabrali radni. – Kanalizacja, budowa dróg, turystyka i nowe atrakcje – wyliczał inwestycję radny Jan Tokarczyk. – Pomimo trudnego roku i galopującej inflacji udało się wyjść obronną ręką i zrealizować inwestycje za blisko 35 mln zł. Gratuluję wykonania budżetu. Przewodnicząca Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Ewa Zięba podkreślała z kolei , że ubiegły rok był trudny, jednak ponad 4 mln Gmina Stary Sącz zainwestowała w oświatę, w tym termomodernizację szkół i to były trafne decyzje.

Radna Małgorzata Tokarczyk podkreślała natomiast znaczenie inwestycji dla regionu– Bardzo cieszą inwestycje, jednak rzuca się w oczy to, że mamy ogromną pomoc od państwa i to cieszy. Możemy liczyć na nasze państwo i zauważam to na każdy kroku.

Skatepark i pumptrack to długo wyczekiwana atrakcja, która okazała się strzałem w dziesiątkę – mówiła z kolei radna Julia Dziedzic. – Chciałam zwrócić szczególną uwagę na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wiele imprez sportowych i kulturalnych w naszym mieście. To powód do dumy.

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Jackowi Lelkowi. „ZA” głosowało 13 radnych (Julia Dziedzic, Florek Władysław, Golonka Zofia, Gryźlak Grzegorz, Myjak Andrzej, Potoniec Marian, Skalski Grzegorz, Sobczak Jerzy, Stawiarski Andrzej, Szczepaniak Sławomir, Sznajder Magdalena, Tokarczyk Jan i Zięba Ewa). 4 radnych WSTRZYMAŁO się od głosu (radni: Grzegorz Faron, Marmuszewska Maria, Świtecki Jan i Tokarczyk Małgorzata). Nieobecni radni: Robert Rams, Łomnicka Elżbieta, Szewczyk Lidia, Zych Andrzej.

inf./fot. UM Stary Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka