środa, 5 lipca 2023 13:12

Burmistrz Wieliczki na międzynarodowej konferencji w Watykanie

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki na międzynarodowej konferencji w Watykanie

Dziś (5 lipca) w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie rozpoczęła się konferencja „World Changers Summit” zorganizowana przez Instytut Nauk Zaawansowanych i Współpracy z siedzibą w Rzymie. Na specjalne zaproszenie prezydenta Instytutu – prof. Gabriele Pao – Pei Andreoli z odczytem wystąpił Burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł.

Konferencja podejmuje wątki ważne w kontekście rozwoju zrównoważonego – był to jeden z tematów Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0., która odbyła się w czerwcu w Wieliczce. Swoje wystąpienie gospodarz solnego miasta poświęcił więc perspektywie lokalnej w zarządzaniu wspólnotami mieszkańców i warunkom, jakie muszą zostać spełnione, by ich rozwój dokonywał się zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. - Będąc dziś w Watykanie, Rzymie – wielkim mieście o niezwykle bogatej historii i ogromnej ilości wspaniałych dzieł sztuki, zastanówmy się, czy możemy wyobrazić sobie życie bez usług komunalnych: komunikacji, oświetlenia, dostarczenia wody, odprowadzenia nieczystości. Czy możemy sobie wyobrazić życie w mieście bez usług samorządowych dotyczących rozwoju edukacji, kultury, turystyki, dbania o bezpieczeństwo. Czy możemy funkcjonować bez tych usług? Lub czy możemy funkcjonować bez dążenia do zapewnienia tych usług? - zwracał uwagę słuchaczy.

Podkreślał „jak ważne jest wzmacnianie zarządzania lokalnego, jak ważny jest gospodarz domu, który przyjmuje wędrowców, karmi biednych i inwestuje w przyszłość pokoleń. Ten gospodarz nazywa się samorządem, wspólnotą lokalną.”

W swoim wystąpieniu Artur Kozioł uwypuklił rolę demokracji i poszanowania wyboru mieszkańców. Mówił też o kwestiach związanych z finansami samorządowymi: „Decentralizacja finansów publicznych, stabilność finansowa wspólnot lokalnych są dla tych wspólnot lokalnych kluczowe. Tylko w takich warunkach lokalnych globalny świat może się rozwijać w sposób zrównoważony, dając szanse jednostce w kontekście jej codziennego życia.”

Swoje wystąpienie zakończył podkreślając rolę wspólnot lokalnych w tworzeniu rzeczywistości: „To siła wspólnot lokalnych jest jednym z filarów pięknych budowli, które nas dziś otaczają, przetrwały pokolenia i nieustannie budzą zachwyt.”

Wezwał także do pokoju, który jest zasadniczym warunkiem budowania i rozwoju z myślą o przyszłości.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka