środa, 15 grudnia 2021 13:58

Burmistrz Wieliczki podpisał deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki podpisał deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej

We wtorek, 14 grudnia, na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Wśród podpisujących przyjętą deklaracje był też burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł.

Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentu poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Małopolskiego oraz środowiska naukowego, wspierającego proces powstawania Strategii.

Ścieżkę zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi „Strategia Metropolia Krakowska 2030”. Jej podział na 7 dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Projekt dokumentu powstał w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem metody Design Thinking, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele.

Mierząc się z perspektywą kolejnych wyzwań, które przyniesie w przyszłości rzeczywistość, na czele z tymi, które związane są z postępującym kryzysem klimatycznym, powstała Strategia Metropolia Krakowska 2030, która stanowi przygotowanie do budowy obszaru metropolitalnego, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku i bogaty kapitałem swoich mieszkańców.

Potwierdzeniem woli współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej było złożenie deklaracji poparcia przez sygnatariuszy. Dokonał tego również burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska tworzy 15 podkołokrakowskich gmin: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, położonych w powiatach krakowskim i wielickim.

Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, którego celem jest wsparcie rozwoju terytorialnego. Dzięki temu instrumentowi partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego - miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie - mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łącząc działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowana alokacja środków na wsparcie ZIT w Małopolsce to ok. 1 mld zł.

fot. Fb. Artur Kozioł

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje