środa, 19 stycznia 2022 10:23

Burmistrz Wieliczki z tytułem doktora UJ. Jaką napisał rozprawę?

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki z tytułem doktora UJ. Jaką napisał rozprawę?

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego przewód doktorski trwał od kwietnia 2019 roku. Artur Kozioł w swojej rozprawie zajął się zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego i jego związkiem ze strefami aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Zbigniew Makieła, a promotorem pomocniczym – dr Magdalena Stuss.

"Dziś szczególny dzień, promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziękuję Panu Rektorowi, Pani Dziekan, Panu Promotorowi Pani Promotor Pomocniczej, Recenzentom, wszystkim Profesorom i Doktorom, przyjaciołom, a szczególnie Rodzinie" - napisał Artur Kozioł na Facebooku.

Dziś szczególny dzień, promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziękuję Panu Rektorowi, Pani Dziekan, Panu...

Opublikowany przez Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wtorek, 18 stycznia 2022

Pod postem pojawiło się kilkadziesiąt gratulacji.

Warto dodać, że Miasto i Gmina Wieliczka od lat współpracuje z krakowskimi uczelniami.

17 stycznia w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie zespołu doradczego uczelni dotyczącego współpracy obszaru nauki i samorządu, w którym wzięli udział przedstawiciele świata nauki, profesorowie i wykładowcy akademiccy.

Dyskusję na spotkaniu rozpoczął Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który zaprezentował temat: "Alma Mater - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kraków  i Wieliczka w bogactwie nauki i innowacji społecznej".

Wieliczka współpracuje też od kilku lat z Politechniką Krakowską. Porozumienie w tej sprawie zawarto już w 2028 roku. Efektem współpracy są m.in. organizowane wspólnie konkursy. 2 marca ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs dla studentów Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury na projekty Wielickiego Centrum Opieki Geriatrycznej oraz przestrzeni społecznej Generator Brzegi: Dom Literatury.

Artur Kozioł od 1998 roku związany jest z samorządem, najpierw jako radny rady miejskiej w Wieliczce, potem radny sejmiku małopolskiego. Od 2006 roku (już trzecią kadencję) jest burmistrzem Wieliczki. W 2019 bezskutecznie kandydował do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej jako kandydat bezpartyjny, zdobywając blisko 40 tys. głosów.

fot. Fb. Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje