poniedziałek, 2 września 2019 05:45

Chełmiec: Ruszyły prace w Świetlicy Wiejskiej w Małej Wsi

Autor Marzena Gitler
Chełmiec: Ruszyły prace w Świetlicy Wiejskiej w Małej Wsi

W budynku Świetlicy Wiejskiej w Małej Wsi trwają prace adaptacyjne na poddaszu.

Zrealizowane zostaną roboty w zakresie m.in. wykonanie ocieplenia, montażu okien dachowych, wykonanie ścianek gipsowych, montaż schodów.

Wszystkie te działania wpłyną na osiągnięcie celu projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu więzi społecznych. Na realizację tego projektu GOK w Chełmcu pozyskał dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, tytuł operacji: "Budowa placu zabaw oraz adaptacja poddasza na cele kulturowe na obszarze LGD Korona Sądecka.

Inf. i foto: UG Chełmiec

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje