środa, 15 września 2021 13:13

Czy nie za późno? Pełnomocnik ds. Równego Traktowania powołany w dzień upływu unijnego ultimatum

Autor Marzena Gitler
Czy nie za późno? Pełnomocnik ds. Równego Traktowania powołany w dzień upływu unijnego ultimatum

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wyjaśnia, dlaczego dopiero teraz Zarząd Województwa powołał Pełnomocnika i Radę ds. Równego Traktowania. Jak podkreśla, do tej pory w departamencie, którego dyrektor została teraz pełnomocnikiem, nie było kompetencji dotyczących równego traktowania.

Jak podkreśla Witold Kozłowski Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej to nowatorskie rozwiązanie.

Marszałek nie chce jednak odnosić się do pytania, czy Komisja Europejska uzna za dostateczne działania Małopolski i wycofa się z zamiaru wstrzymania unijnego wsparcia, spowodowanego przyjętą w 2019 roku deklaracją anty-LGBT. Sejmik nie zamierza też ponownie zajmować się sprawą deklaracji, której uchylenie zostało odrzucone głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Marszałek wyjaśnia, dlaczego dopiero teraz Zarząd Województwa powołał Pełnomocnika i Radę ds. Równego Traktowania.

- Zapowiedziałem publicznie, że będę prowadzić rozmowy i konsultacje z wieloma środowiskami, ale też z moimi kolegami - innymi marszałkami i ze stroną rządową - zapowiada marszałek Witold Kozłowski. - I powoli powoli powstawał pomysł, żeby stworzyć fundament, na którym w przyszłości będzie można rozwiązywać różne trudne sprawy związane z jakąkolwiek dyskryminacją. A chcę przy tym dodać, że to nie tylko dyskryminacja na tle orientacji seksualnej, ale też ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność - więc tych obszarów jest dużo więcej. Jeżeli chcemy zbudować mocny fundament, to musi to być fundament instytucjonalny i dlatego to też trochę trwało. Natomiast do tej pory w tym departamencie (Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych - przyp. red.) nie było kompetencji związanych z kwestiami równego traktowania. Rozszerzamy działalność tego departamentu po pierwsze - poprzez zmianę nazwy, a po drugie przez dołożenie tych wszystkich zadań, które wcześniej wymieniłem, więc to jest naprawdę nowość - podkreśla.

Marszałek odpowiada też na pytanie, czy nowe rozwiązanie, wprowadzone dokładnie 14 września, a więc w dzień, kiedy upływał termin dany Małopolsce na odniesienie się do zgłoszonych przez Komisję Europejską zastrzeżeń, dotyczących złamania zasady równego traktowania przez przyjętą w 2019 roku deklarację "anty-LGBT", doprowadzi do wstrzymania działań, które mogą pozbawić województwo 3,5 mld euro.  - Ja nie mam przymiotów Ducha Świętego i nie wiem co będzie - mówi Witold Kozłowski. - Niech ta Rada (ds. Równego Traktowania - przyp. red.) się uruchomi, my będziemy na bieżąco też informować panią dyrektor Zalewską, która jest opiekunem z ramienia administracji Komisji Europejskiej nad Małopolską. Będziemy ją na bieżąco informować, jakie są nasze dalsze kroki i działania i zobaczymy, jakie będą reakcje na powołanie tej tej Rady.

Witold Kozłowski podkreśla też, że Małopolska jest prekursorem nowych rozwiązań, bo jako pierwsze województwo powołała Pełnomocnika i Radę ds. Równego Traktowania. - Na razie nie słyszałem, żeby w którymkolwiek regionie była taka Rada powołana. To jest pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, więc dajmy też trochę czasu. My nie budujemy na dziś, my nie traktujemy tego jako, jako odpowiedź, tylko dla odpowiedzi. My po prostu chcemy budować autentyczny fundament do dialogu w tych kwestiach - podsumowuje.

Małopolska - najnowsze informacje