wtorek, 14 września 2021 16:25

Zarząd Małopolski powołał Pełnomocnika ds. Równego Traktowania. Czy zadowoli Unię?

Autor Marzena Gitler
Zarząd Małopolski powołał Pełnomocnika ds. Równego Traktowania. Czy zadowoli Unię?

Marszałek Witold Kozłowski poinformował o powołaniu Pełnomocnika i Rady ds. Równego Traktowania. – W Małopolsce nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny – mówił na briefingu poświęconym prezentacji nowych organów.

– W Małopolsce nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny – podkreślał Witold Kozłowski. Na spotkaniu z przedstawicielami mediów w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie przedstawił działania, które są realizacją uchwał podjętych na dwóch ostatnich posiedzeniach Zarządu.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Witold Kozłowski zapewnił, że poinformował już urzędników unijnych o działaniach małopolskiego samorządu i ma nadzieję, że nie dojdzie do wstrzymania funduszy unijnych spowodowanego uchwaleniem deklaracji „anty-LGBT”.

Nowym Pełnomocnikiem Zarządu ds. Równego Traktowania została dotychczasowa szefowa Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, Dominika Studnicka, a kierowany przez nią wydział zmienił nazwę na Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej i został poszerzony jego zakres działania właśnie o sprawy równościowe. Jednak, jak podkreślał marszałek, nie chodzi tylko o LGBT, ale o wszelka dyskryminację.

- Ideą powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, jest konieczność pogłębiania współpracy na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. W szczególności obejmuje kwestie podnoszenia świadomości społecznej przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w tym zakresie - mówił Witold Kozłowski.

Decyzję o zmianach w strukturze Urzędu Marszałkowskiego podjęto podczas 320. i 321. posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego. - Te uchwały były zapowiadane przeze mnie na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. W ślad za nimi, zmieniliśmy także nazwę jednego z departamentów urzędu marszałkowskiego, który będzie pełnić obsługę administracyjną zarówno pełnomocnika, jak i rady - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Spraw Społecznych - mówił marszałek Witold Kozłowski.

Celem Rady jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.

- W Małopolsce nie ma miejsca na dyskryminację kogokolwiek, z jakiejkolwiek przyczyny. Małopolska to region budowany na tradycyjnych wartościach opartych na ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa. Wiele razy przekonaliśmy się, że dobro jest w Małopolsce, ale jestem pewien, że jest także szacunek, tolerancja i wzajemne zrozumienie - dodał Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, 14 września minął termin postawiony przez urzędników reprezentujących Komisję Europejską na odniesienie się Małopolski do zarzucanego jej przez Brukselę złamania Traktatów. Chodzi o uchwaloną w 2019 roku tzw. deklarację anty-LGBT, która narusza zasadę równego traktowania. W związku z tym KE już wstrzymała negocjacje dotyczące unijnego wsparcia i zapowiedziała wstrzymanie unijnych funduszy. W grę wchodzi 3,5 mld euro z obecnej i przyszłej perspektywy na realizowane w Małopolsce projekty.

Reakcją zdaniem Zarządu Małopolski ma być właśnie powołanie Pełnomocnika Zarządu i Rady ds. Równego Traktowania. O ile wiadomo, że pełnomocnikiem została dotychczasowa szefowa Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, Dominika Studnicka, o tyle nadal nie wiadomo kto wejdzie w skład Rady i kiedy faktycznie ona się ukonstytuuje. Nie wiadomo też nadal co z deklaracją "anty-LGBT", bo właśnie nowa rada dopiero ma wydać opinię na temat uchwalonego w 2019 roku dokumentu. Nie wiadomo też, czy działania podjęte przez Małopolskę zadowolą Komisje Europejska, która grozi wstrzymaniem unijnego wsparcia dla regionu.

fot. Mateusz Łysik / Głos24

Małopolska - najnowsze informacje