środa, 29 maja 2024 11:40

Czy Tarnów zostanie stolicą nowego województwa? Powstała konkretna koncepcja

Autor Patryk Trzaska
Czy Tarnów zostanie stolicą nowego województwa? Powstała konkretna koncepcja

Tarnów może znów zagościć na mapie jako stolica województwa. Propozycja ta pojawiła się w niedawno opublikowanym raporcie "Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju" autorstwa dra Łukasza Zaborowskiego, eksperta ds. transportu i rozwoju regionalnego z Instytutu Sobieskiego.

Dla mieszkańców Tarnowa wnioski płynące z raportu dra Zaborowskiego nie są żadnym zaskoczeniem. Każdy w mieście wie, że w  latach 1975-1998 Tarnów pełnił funkcję stolicy województwa tarnowskiego. Wszystko zmieniło się po reformie administracyjnej z 1999 roku, kiedy stał się on częścią obecnego województwa Małopolskiego. Teraz jednak pojawia się możliwość, że Tarnów ponownie stanie się ważnym ośrodkiem administracyjnym.

Raport dra Zaborowskiego prezentuje koncepcję utworzenia nowego województwa południowomałopolskiego, będącego efektem redukcji dużych metropolii na rzecz wieloośrodkowych regionów "pozametropolitalnych". W ramach tego rozwiązania Tarnów miałby odzyskać status miasta wojewódzkiego, stając się jedną z dwóch stolic nowego województwa, obok Nowego Sącza.

Jednak to nie koniec zmian. Raport proponuje również utworzenie województwa sądecko-tarnowskiego, które obejmować miałoby region sądecki oraz właśnie Tarnów. Trzeci obszar, który podlegałby zmianom, to Podhale, które dołączyłoby do województwa sądecko-tarnowskiego. Ta koncepcja opiera się na historycznych i geograficznych powiązaniach regionów oraz ich specyfice, różniącej się od metropolitalnego Krakowa.

Głównym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest bliskość Tarnowa do pozostałych obszarów nowego województwa oraz fakt, że miasta takie jak Jasło leżą już w regionie Małopolski. Niemniej, istnieją również obawy co do podziału układu administracyjnego, szczególnie w przypadku miejscowości takich jak Jasło i Krosno.

Nowe propozycje przewidują również zmianę nazwy województwa, nadając mu bardziej neutralny charakter. Południowomałopolskie, sugerowana nazwa, ma lepiej odzwierciedlać zasięg geograficzny oraz specyfikę regionu.

Warto podkreślić, że raport dra Łukasza Zaborowskiego jest jedną z propozycji zmian w układzie administracyjnym Polski. Decyzje w tej sprawie wymagają gruntownej analizy oraz szerokiej dyskusji społecznej. Jednakże sama koncepcja przywrócenia Tarnowa jako stolicy województwa wydaje się być tematem wartym dyskusji, ze względu na jego historyczne znaczenie oraz potencjał rozwojowy.

Pomimo że propozycja ta wywołuje pewne kontrowersje, może również otworzyć nowe możliwości rozwoju dla Tarnowa i okolicznych regionów. Ostateczna decyzja jednak pozostaje w gestii władz i społeczności lokalnej, które muszą uwzględnić wszystkie za i przeciw tej propozycji, z myślą o długofalowym rozwoju regionu.

Co na ten temat sądzą mieszkańcy? Opinie są zróżnicowane. Część z nich popiera propozycję przywrócenia Tarnowa jako stolicy województwa, widząc w tym szansę na rozwój miasta i regionu. – Jak dla mnie to dobry pomysł. Tarnów to duże i dumne miasto, które posiada bogatą i barwną historię. Gdyby stał się stolicą województwa odzyskałby dawny prestiż – mówi w rozmowie z Głos24 pan Adam – rodowity mieszkaniec Tarnowa.

Nie wszyscy podzielają jednak zdanie Pana Adama. Niektórzy obawiają się, że zmiana ta może skupić zbyt wiele zasobów i uwagi na Tarnowie kosztem innych miast i regionów. – Przeżyliśmy już jedną zmianę administracyjną. Co nam da taka zmiana? Nic. Dobrze jest jak jest. Nie ma co zmieniać – komentuje w rozmowie z Głos24 pani Joanna. To jednak nie koniec wątpliwości związanych z utworzeniem nowego województwa. Istnieją również obawy dotyczące podziału administracyjnego i kosztów związanych z wprowadzeniem nowych struktur wojewódzkich. Niektórzy mieszkańcy obawiają się, że zmiany te mogą spowodować chaos administracyjny i utrudnić funkcjonowanie instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw.

Warto również wziąć pod uwagę, że przywrócenie Tarnowa jako stolicy województwa może wymagać gruntownej restrukturyzacji administracyjnej, co może być procesem czasochłonnym i kosztownym.

Obecnie nic nie wiadomo na temat planów rządu dotyczących planach zmian w podziale wojewódzkim.

Źródła: "Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju"/eska
Foto: UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka