piątek, 29 maja 2020 12:39

Dlaczego - nie tylko w dobie pandemii - używanie czystej wody jest bardzo istotne?

Autor (red)
Dlaczego - nie tylko w dobie pandemii - używanie czystej wody jest bardzo istotne?

Kiedy woda z naszej studni jest bezpieczna ?

Nasz układ odpornościowy stara się walczyć ze wszystkim co dla naszego organizmu jest szkodliwe. Trzeba jednak pamiętać że takie możliwości są ograniczone. Dlatego powinniśmy dbać o , popularnie mówiąc, „zdrowy tryb życia” traktując to jako podstawę profilaktyki prozdrowotnej czyli zapobiegania chorobom.

Dotyczy to między innymi żywienia a więc i korzystania z dobrej wody w różnej postaci.

Wody wodociągowe są zazwyczaj bezpieczne i zdatne do spożycia. Nad tym by odpowiadały one rygorystycznej normie Ministra Zdrowia stale czuwają wysoko wyspecjalizowane laboratoria tych wodociągów jak i stały nadzór SANEPID-u

Mimo, że nie ma prawnych wytycznych, że wodę studzienną należy badać i jak często, to jednak dla własnego bezpieczeństwa zalecane jest (przez Ministra Zdrowia) by robić to przynajmniej 2 razy w roku.

Natomiast woda ze studni potrafi być nie badana nawet przez dziesiątki  lat, a najczęściej to nigdy.

Badanie wody studziennej powinniśmy zrobić niezwłocznie kiedy:

  • woda mętna, o dziwnym dla nas smaku lub zapachu (z definicji H2O jest bezbarwne bez zapachu i bez smaku)
  • po obfitych deszczach (podsiąkanie wód gruntowych)
  • w czasie długiej suszy i upałów (niski poziom wody i wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii)
  • w okolicy studni są uprawy rolne i budynki inwentarskie (bakterie, toksyny z nawozów i środków ochrony roślin)
  • ktoś z domowników ma jakąś chorobę
  • woda mętna, o dziwnym smaku lub zapachu
  • gdy studnia długo nie była używana, ponieważ wtedy mogą w niej rozwijać się mikroorganizmy

Przydomowe studnie często budowane są płytko – na głębokości ok. 10-15 metrów. Woda w nich jest szczególnie zagrożona ponieważ dostają się do nich zanieczyszczona  z powierzchni gruntu.  Powinniśmy być szczególnie ostrożni jeśli w pobliżu takiej studni znajdują się szamba czy budynki inwentarskie które niestety są bardzo często źródłem bakterii i chemii w naszym źródle wody. Niebezpieczne są też znajdujące się w okolicy uprawy rolne ponieważ z nawozów mogą przeniknąć do wody toksyczne dla człowieka związki np. azotowe lub inne po środkach ochrony roślin. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja  w przypadku starych studni, które są nieszczelne.

ESCHERICHIA COLI (pałeczki okrężnicy). Poważne zagrożenie po wypiciu z wodą dla małych dzieci i osób starszych.

Nie lepiej jest w studniach wierconych tzw. „głębinowych”. W głębokich warstwach ziemi nurt źródła natrafia na skały o różnym składzie chemicznym. Woda jako jeden z najczęstszych rozpuszczalników nasyca się pierwiastkami w ilościach nie tylko uciążliwych w codziennym funkcjonowaniu ale wręcz szkodliwych dla naszego zdrowia. Trzeba też być świadomym , że źródło w naszej studni to „podziemna rzeka” ciągnąca się kilometrami i często na różnej głębokości i w kierunku nie zawsze zgodnym z ukształtowaniem powierzchni terenu.
Najpopularniejszymi i najważniejszymi są badania: mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Wyniki informują nas czy w wodzie są groźne bakterie chorobotwórcze i czy jest nadmiar chemicznych związków. Szczególnie tych niebezpiecznych dla dzieci, osób starszych oraz o obniżonej odporności. Samą próbkę możemy dostarczyć sami lub zlecić pobór pracownikom laboratorium. Jeśli badanie wykazało przekroczenie normy bezpiecznej dla zdrowia  to natychmiast powinniśmy przestać używać takiej wody i to nie tylko do celów spożywczych Używanie wody z bakteriami np. kałowymi do mycia zębów lub kąpiel w wannie (drogi rodne kobiet są otwarte), może być mało przyjemne a jednocześnie bardzo niebezpieczne

ENTEROKOKI (pałeczki jelitowe) z brudnej wody nabyły oporność na większość antybiotyków.

Nasuwa się pytanie: Jak mieć czystą a nie zrobić sobie „ niedźwiedziej przysługi”?

W dobie preferowania zdrowego trybu życia popularne jest stosowanie różnego rodzaju sposobów uzdatniania wody. Warto zwrócić uwagę na to co kupujemy. Jest jedna generalna zasada : filtr powinien być podłączony do kanalizacji co umożliwia zrzucenie nazbieranego brudu do ścieku tak byśmy w warunkach temperatury pokojowej i wilgoci nie filtrowali sobie wody przez „wczorajszy lub miesięczny brud”.

Pamiętajmy, że gotowanie może służyć  do zabijania bakterii chorobotwórczych, ale tylko tych, które giną w temperaturze wrzenia wody (praktycznie jest to temperatura dużo poniżej 100ºC) a np. wirus żółtaczki  ginie dopiero w temperaturze 160°C po 1 godzinie. Jeszcze jedna bardzo istotna sprawa – w czasie gotowania wody zanieczyszczonej chemicznie zagęszczamy w zawarte w niej  substancje szkodliwe dla zdrowia (H2O jako najlżejsze odparowuje najszybciej). Najnowocześniejsza i najskuteczniejsza metoda walki z bakteriami to sterylizacja wody promieniami UV (254nm) – rozbija DNA drobnoustrojów. Dla małych ilości wody (np. do konsumpcji) bardzo skuteczne jest filtrowanie w filtrach z zastosowaniem starej metody odwróconej osmozy.

Ostatnie doświadczenia pokazały nam, że należy stale być świadomym konsekwencji używania zakażonych bakteriologicznie i fizyko-chemicznie wód. Przed decyzją jak uzdatnić naszą wodę obowiązkowo powinniśmy ją laboratoryjnie przebadać.

SADECKIE LABORATORIUM WODY s.c.

33-300 NOWY SĄCZ  NAWOJOWSKA 166.

tel. 18 200 55 55 www.badanie.wody.laboratorium.sacz.pl

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka