piątek, 4 sierpnia 2023 05:36

Do Gminy Spytkowice trafi ponad milion złotych na ochronę zabytków!

Autor Mirosław Haładyj
Do Gminy Spytkowice trafi ponad milion złotych na ochronę zabytków!

W piątek 14 lipca, ogłoszono wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków, który skierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Program ten zakłada bezzwrotne wsparcie inwestycji związanych z renowacją i odbudową zabytków. Dofinansowanie może pokryć aż 98% kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2%.

Do gminy trafi ponad milion złotych na: remont elewacji zabytkowego kościoła Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach – 400 000 złotych, remont kamiennego krzyża pokutnego w Bachowicach – 200 000 złotych, remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej – 250 000 złotych oraz remont wnętrza zabytkowej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na cmentarzu komunalnym w Ryczowie – 300 000 złotych.

To wielki dzień dla Gminy Spytkowice! Dzięki temu wsparciu możemy podejmować ambitne projekty, które przyczynią się do zachowania dla przyszłych pokoleń naszego dziedzictwa historycznego. To również dowód na to, że nasza gmina jest świadoma i odpowiedzialna za ochronę naszej tożsamości, religii jak i wartości kulturowych – podsumował ten sukces wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Inf. i foto: UG Spytkowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka