wtorek, 27 grudnia 2022 12:14

Droga Biskupice – Kamieńczyce oddana do użytku mieszkańców

Autor Patryk Trzaska
Droga Biskupice – Kamieńczyce oddana do użytku mieszkańców

Do użytku mieszkańców została oddana wyremontowana droga Biskupice – Kamieńczyce, która usprawni komunikację między sąsiadującymi miejscowościami oraz będzie alternatywą dla przejazdu kolejowego na stacji Kamieńczyce w Jaksicach.

W ramach prac wykonano podbudowę, nawierzchnię asfaltową z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz obustronną opaskę z kruszywa kamiennego.

Inwestycja została zrealizowana dzięki połączeniu środków dwóch funduszy sołeckich: Kamieńczyc, w ramach zadania „Remont dróg gminnych miejscowości Kamieńczyce” w kwocie 9552, 96 zł oraz Biskupic - zadanie pn. „Remont drogi Biskupice – Komorów – Kamieńczyce” w kwocie 10 000,00 zł.

Łącznie modernizacja kosztowała 123 755,50 zł, a jej wykonawcą była firma UTD MADAR Adam Mirek z Nasiechowic.

Odbiór techniczny zrealizowanego zadania inwestycyjnego odbył się w dniu 21 grudnia b.r. przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Dariusza Marczewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Miechowie Zenona Czekaja, Sołtys Kamieńczyc Agaty Dziech, przedstawiciela wykonawcy firmy UTD MADAR oraz pracowników Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

inf./fot. UGiM Miechów

Miechów - najnowsze informacje