sobota, 22 czerwca 2024 04:11

Drogi dojazdowe do pól zostaną zmodernizowane. Kiedy skończy się remont?

Autor Mirosław Haładyj
Drogi dojazdowe do pól zostaną zmodernizowane. Kiedy skończy się remont?

Drogi dojazdowe do pól w sołectwach gminy Miechów zostaną zmodernizowane. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 czerwca.

W uroczystym przekazaniu placu budowy dla remontowanych dróg, które nastąpiło 19 czerwca,  wzięli udział m.in. burmistrz Dariusz Marczewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Kluska, Aneta Pazera sołtys Zarogowa oraz Anita Nocoń sołtys miejscowości Dziewięcioły.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków dotacji pozyskanej z Województwa Małopolskiego. Zadanie obejmie remont drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Zarogów (o długości 610,50 m) oraz modernizację drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Dziewięcioły (dł. 401,00 m.). Drogi mają zostać przekazane do użytku jeszcze we wrześniu.

Prace obejmą: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.  Zadania inwestycyjne na drogach realizować będzie firma MATEX Maksymilian Mirek z Nasiechowic.

Łączna wartość zadań wynosi 440 900,02 zł.

Inf. i foto: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka