poniedziałek, 22 kwietnia 2019 09:12

Drwinia. Wojsko ćwiczyło na wypadek powodzi

Autor Mirosław Haładyj
Drwinia. Wojsko ćwiczyło na wypadek powodzi

W dniu 27 marca br. na terenie Gminy Drwinia przeprowadzone zostało ćwiczenie epizodyczne reagowania kryzysowego pk. ,,Biała 19”. Jego inicjatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie. Ćwiczenie miało na celu omówienie możliwości wsparcia sił i środków służb ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego w powiecie bocheńskim.

Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk powitał przybyłych uczestników ćwiczenia: przedstawicieli WKU w Tarnowie na czele z Komendantem ppłkiem Piotrem Waręckim, przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Krakowie, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Bochni Wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych oraz przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni. Ćwiczenie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń z pamiętnej powodzi jaka miała miejsce w 2010 r. Uczestnicy podczas rekonesansu w terenie mieli okazję zobaczyć newralgiczne miejsca na terenie naszej gminy, w których prowadzone były działania ratownicze z udziałem dużej ilości sprzętu oraz ludzi. Żołnierze formowanej obecnie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie będą w przyszłości wspierać działania służb ratowniczych np. podczas zagrożenia powodziowego o dużej skali.

Fot. i inf. UG Drwina

Bochnia - najnowsze informacje