wtorek, 12 października 2021 08:14

Kolejna odsłona nietypowej akcji. W Skawinie odpady można wymienić na ... sadzonki

Autor Aleksandra Tokarz
Kolejna odsłona nietypowej akcji. W Skawinie odpady można wymienić na ... sadzonki

Kolejna nietypowa akcja odbędzie się w Skawinie. Już 16 października na terenie PSZOK przy ul. gen. Emila Fieldorfa "Nila" 8 odpady będzie można wymienić na ... sadzonki i rośliny oczyszczające powietrze.

Już 16 października w godzinach 9:00-13:00, na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8 w Skawinie, odbędzie się akcja edukacyjna „Wymień odpad na sadzonkę i roślinę oczyszczającą powietrze”. Jak otrzymać sadzonkę?

Wystarczy przynieść: 10  puszek aluminiowych lub 20 zużytych baterii lub 1 zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

Jedna osoba w trakcie trwania akcji może odebrać maksymalnie: 1 sadzonkę i 1 roślinę oczyszczającą powietrze (bez względu na ilość oddanego surowca). Sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów.

Dla chętnych przygotowano sadzonki drzew owocowych, krzewy: borówka amerykańska, kosodrzewina „Pumilio”, hortensja, turzyca, miskant, rozplenica, tawułka oraz rośliny oczyszczające powietrze: Monstera deliciosa, Dracena Marginata, Asplenium.

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Ze względu na zagrożenie wywołane pandemią koronavirusa (COVID-19) organizator wyznaczy sposób odbierania odpadów oraz wydawania sadzonek i roślin z zachowaniem obowiązujących na dzień akcji zaleceń sanitarnych.

Wszystkie osoby uczestniczące w akcji, oddające odpady oraz wydające sadzonki i rośliny zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m.

Następna edycja akcji „Wymień odpad na sadzonkę i roślinę oczyszczającą powietrze” planowana jest 6 listopada 2021 r.

inf./fot. UMiG Skawina

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje