poniedziałek, 20 listopada 2023 11:03

Finał Kampanii Pomarańczowej Wstążki. "Nie bądźmy obojętni! Reagujmy"

Autor Marzena Gitler
Finał Kampanii Pomarańczowej Wstążki. "Nie bądźmy obojętni! Reagujmy"

Od 31 października do 19 listopada (jak co roku od kilku lat) w Wieliczce realizowana była Kampania Pomarańczowej Wstążki. To akcja, której celem jest przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz wzmacnianiu w nich poczucia własnej godności.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Nieodzownym elementem Wielickiej Kampanii Pomarańczowej Wstążki są działania promocyjne oraz informacyjno-edukacyjne, a punktem kulminacyjnym jest Wielicka Konferencja nt. Ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Ważnym punktem kampanijnych działań są pomarańczowe dni z udziałem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę. Ponieważ przemoc przybiera różne formy i oblicza, co roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim.

W tym roku w Wieliczce akcję realizowano pod hasłem "Klucz do wewnętrznej mocy". W ramach kampanii zrealizowano cykl wydarzeń we wszystkich placówkach wspierających, opiekuńczych i oświatowych Gminy Wieliczka. Działaniom towarzyszyła prowadzona przez MOPS kampania na Facebooku.

W tym roku Miasto i Gmina Wieliczka otrzymało na realizację projektu dofinansowanie ze środków z budżetu państwa - Program Osłonowy - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wszystkie działania w ramach Kampanii objął honorowym patronatem Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

14 listopada odbyła się konferencja tematyczna, którą otworzyła Agnieszka Szczepaniak, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych. Prelegentami spotkania byli: Weronika Potaczek, dr Ewa Dziewońska, Maksymiliana Żaczek, Agnieszka Jędrzczak, Maja Kuźmicz, lek. Bartłomiej Taurogiński i Dominika Chylińska.

Zwieńczeniem kampanii był Pomarańczowy Festiwal Rodzinny, który w niedzielę, 19 listopada odbył się w CER "Solne Miasto", podczas którego zabawę i występy artystyczne połączono z edukacją. Gościem wydarzenia był Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.

- Jesteśmy razem - wspólnie w działaniach przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Finał akcji, która w mieście i gminie Wieliczka przez 19 dni w szerokim partnerstwie szkól i przedszkoli, instytucji kultury, podmiotów publicznych, pod egidą wielickiego MGOPS uświadamia nam wszystkim, w jaki sposób chronić najmłodszych, wyposaża w narzędzia, aby móc niezwłocznie i skutecznie reagować w sytuacji, kiedy dostrzeżemy najmniejsze choćby przejawy krzywdy, przemocy wobec innych. Niemniej przy całym systemie wsparcia zawsze potrzebna jest nasza czujność, uważność, wrażliwość  - podsumował burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. - Nie bądźmy obojętni! Reagujmy. Dziękuję wszystkim za przeprowadzenie kolejnej edycji wspaniałej akcji, która jednoczy nas wszystkich - dodał

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka