poniedziałek, 21 grudnia 2020 12:39

Gdów. Kolejne podwyżki opłat. Tym razem za wodę i ścieki

Autor Marzena Gitler
Gdów. Kolejne podwyżki opłat. Tym razem za wodę i ścieki

Urząd Gminy Gdów poinformował o kolejnych podwyżkach opłat. Tym razem w górę idą ceny za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków. Organ regulujący jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaopiniował pozytywnie i zatwierdził wyliczenia i kalkulacje przedstawione przez ZGK w Gdowie sp. z o.o.

Przyczyn podwyżek jest wiele. Większość z nich to czynniki niezależne od ZGK w Gdowie sp. z o.o., ponieważ mają one związek ze zmianami regulacji ustawowych bądź stale rosnącymi cenami materiałów i usług - informuje urząd. Do głównych przyczyn podwyżek należą:
- znaczy wzrost cen za energię elektryczna (o około 30%!),
- coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników,
- znaczny wzrost cen o za odbieranie osadów ściekowych,
- znaczny wzrost cen za substancje do odwadniania osadów ściekowych,
- ponoszenie po raz pierwszy opłat w związku z otrzymanymi decyzjami za umieszczenie w pasach drogowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
- koszty wykonywanej rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koszty ponoszone przez mieszkańców byłyby jeszcze wyższe, jednak z budżetu Gminy Gdów udzielane są do ZGK w Gdowie sp. z o.o. dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe regulacje zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako organ regulujący na okres 3 lat (do grudnia 2023 roku).

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje