sobota, 29 lipca 2023 04:00

Gmina Brzesko dba o zabytkowe budowle

Autor Katarzyna Jamróz
Gmina Brzesko dba o zabytkowe budowle

Brzeski samorząd wykonał kolejny znaczący krok w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego. W drugiej połowie lipca dotarła do Urzędu Miejskiego wiadomość, że Gmina Brzesko pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ponad 1,3 miliona złotych na konserwację dwóch budowli. Symboliczny czek opiewający na tę kwotę odebrał zastępca burmistrza Brzeska Grzegorz Brach podczas uroczystości, która odbyła się w Strzelcach Wielkich.

Pozyskane dotacje stanowią aż 98 procent planowanych inwestycji. Pracom konserwatorskim poddane zostaną budynek „Ochronki” czyli przedszkola prowadzonego w Jasieniu przez Siostry Służebniczki BNDP oraz kościół pw. św. Jakuba w Brzesku i parafialny cmentarz. Wprawdzie dofinansowanie wpłynęło do kasy Urzędu Miejskiego, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, po podjęciu przez radnych miejskich odpowiedniej uchwały, pieniądze trafią na konta prawowitych właścicieli tych budowli, czyli Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła.

„Ochronka” w Jasieniu

Wybudowany w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku przy ulicy ks. Mazurkiewicza w Jasieniu budynek do Gminnego Rejestru Zabytków został wpisany w 2014 roku. Stylem przypomina dawne dworki szlacheckie. Obecnie mieści się w nim „Ochronka”, czyli założone w 1991 roku Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Zaplanowane prace obejmą między innymi zabezpieczenie struktury obiektu (usunięcie nawarstwień, czyszczenie, dezynfekcję, wymianę części konstrukcji nośnej dachu oraz impregnacji wszystkich elementów stanowiących substancję zabytkową). Konserwacja polegać ma na uzupełnieniu i rekonstrukcji brakujących części sztukaterii oraz na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość inwestycji wyniesie nieco ponad 640 tysięcy złotych, a pozyskana dotacja to 628 848,51 zł.

Kościół św. Jakuba…

… to zabytkowa XV-wieczna budowla, która do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków została wpisana w 2011 roku. Trzy lata wcześniej świątynię podniesiono do rangi Sanktuarium Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Drodze Via Regia.

W swojej dotychczasowej historii obiekt był wielokrotnie odbudowywany, szczególnie po pustoszących jego strukturę pożarach, z których ostatni miał miejsce w 1905 roku. Objęte Programem Prac Konserwatorskich działania skierowane będą na powstrzymanie procesów niszczących substancję zabytkową, w tym głównie gotyckie ciosy kamienne z piaskowca i wapienia pińczowskiego. Wartość inwestycji wyniesie około 705 tysięcy złotych, a pozyskana dotacja to 690 900 zł. Część pieniędzy przeznaczona będzie na odnowę cmentarnego muru od strony południowej (ulica Kościuszki) oraz na konserwację wybranych zabytkowych nagrobków. Cmentarz do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wpisany został w 2013 roku.

Inf./Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka