niedziela, 6 sierpnia 2023 10:31

Grób bohatera potrzebuje opiekunów

Autor Jadwiga Duda
Grób bohatera potrzebuje opiekunów

Mało kto wie, że na wielickim cmentarzu spoczywa powstaniec warszawski Janusz Feist, który po wojnie przeprowadził się do Wieliczki.

Inż. Janusz Feist ps. „Zbyszek Zakrzewski” urodził się  5.11.  1920 r. w Warszawie. Dużą maturę typu humanistycznego otrzymał w 1939 r. W tym samym roku zdał egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską. Studiów nie zaczął, gdyż został powołany do wojska. Tam odbył Kurs Podchorążych Rezerwy 20 DP przy 79 pułku piechoty w Słonimie, który  ukończył w 1939 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w Armii gen. Kleeberga. Pod Kockiem był kontuzjowany. Powrócił do Warszawy. W końcu października 1939 r. zgłosił się do kpt. dypl. Kazimierza Różyckiego ps. „Rola” – do pracy w konspiracji. Utrzymywał się głównie z udzielania lekcji matematyki i fizyki. Niezależne od tego pracował jako robotnik. Po ucieczce z niemieckiej firmy budowlanej w 1943 r. był poszukiwany przez żandarmerię. Odtąd pracował dorywczo jako elektromonter. W AK był dowódcą 634 plutonu i jednocześnie wykładowcą i komendantem grupy w Tajnej Podchorążówce Obwodu Praga. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako dowódca plutonu. Po nieudanej próbie przedostania się przez front został aresztowany. Przebywał na Gestapo w Pruszkowie i Łowiczu oraz w więzieniu w Łodzi. W styczniu 1945 r. został uwolniony przez Armię Czerwoną. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1957 r.), Krzyżem Partyzanckim (1971 r.), Odznaką Grunwaldu (1972 r.), Medalem za Warszawę (1974 r.)  Od 1966 r. z rodziną mieszkał w Wieliczce. Zmarł 21 maja 1977 r..

Jest pochowany na wielickim cmentarzu w kw. „C”, rząd 6, grób 2. Na nagrobku rodzina napisała dla potomnych ku pamięci „Por. WP – Kleeberczyk Żołnierz AK Obrońca Warszawy w latach 1940-1944”.

Może warto by było, aby ktoś - na przykład wieliccy harcerze, zaopiekował się grobem powstańca warszawskiego, który spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka