czwartek, 28 stycznia 2021 15:19

Hale przemysłowe – zalety i wyzwania dla inwestorów i deweloperów

Autor Artykuł partnera
Hale przemysłowe – zalety i wyzwania dla inwestorów i deweloperów

Z hal korzystają przedsiębiorstwa z różnych branż; są to firmy produkcyjne, transportowe, hurtownie, sortownie, ale i firmy handlowe czy wystawiennicze. W Polsce inwestują w hale zarówno firmy polskie jak i zagraniczne. Wciąż powstają nowe hale, a rozwój tej dziedziny budownictwa ożywił się dzięki nowym przepisom, które weszły w życie od września 2020 roku.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Zgodnie z nowelizacją ustawy [1] zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku. Dzięki nim zostały uproszczone procedury formalne i przyspieszone procesy wykonawcze.  Nowelizacja ma zastosowanie nie tylko do projektów planowanych, ale także już rozpoczętych spraw. Oto najważniejsze ze zmian:

  • Ułatwienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę w przypadku hali trwale związanej z podłożem (całorocznej). Projekt budowlany, dotychczas mający formę jednego dokumentu, został rozdzielony na trzy odrębne: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny. W ustawie jest dokładnie wskazane, co powinien zawierać każdy projekt, co umożliwia uniknięcie niejednoznacznych interpretacji i wydłużenia procedury. Projekt architektoniczno – budowlany składa się razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, natomiast projekt techniczny dopiero po zakończeniu budowy, wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie
  • Rezygnacja z wzoru wniosku o pozwolenie na budowę. Obecnie decyzja wydawana jest bez określonego wzoru (zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego)
  • Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia na użytkowanie można uchylić w terminie do pięciu lat od dnia jej ogłoszenia (doręczenia). Wcześniej można było to zrobić w dowolnym czasie
  • Nowelizacja zawiera listę obiektów, które można budować bez pozwolenia (na zgłoszenie). Uwzględniona jest też lista prac budowlanych, niewymagających pozwolenia

Inne zmiany dotyczą prac remontowych, instalacyjnych lub przebudowy na działce budowlanej – nie wymagają one pozwolenia. Przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne nie mogą pobierać opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i ich zmianę, włączenie do sieci i  odbiór przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Rodzaje hal przemysłowych

Deweloperzy oferują różne rodzaje hal, w zależności od zapotrzebowania klienta. Różne są też rodzaje klasyfikacji. Rozróżnia się hale trwale związane z podłożem (na podbudowie fundamentów) i związane nietrwale (najczęściej namiotowe) sezonowe i całoroczne (z ogrzewaniem), klasyfikuje się je też pod względem przeznaczenia:

  • Produkcyjne – wymagające największego doświadczenia. Przy ich wykonywaniu konieczne jest drobiazgowe spełnienie oczekiwań inwestora pod względem przyszłych procesów technologicznych, rozstawienia maszyn i urządzeń, zaaranżowania linii produkcyjnych, itp., jednocześnie mieszcząc się w określonym budżecie
  • Magazynowe – dostosowane do branży i specyfiki produktów, które mają być składowane
  • Logistyczne – umożliwiające niezakłócony i płynny przebieg procesów związanych z dostawami, składowaniem i pracami przeładunkowymi
  • Handlowe – obejmujące hipermarkety, salony samochodowe, hale targowo-wystawiennicze. Przy ich wykonywaniu należy uwzględnić przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi, a także estetykę i możliwości wystroju
  • Chłodnie – spełniające głównie standardy reżimu sanitarnego, bezpieczeństwa, odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności; to samo dotyczy hal przeznaczonych na sortownie żywności
  • Sortownie odpadów – ze szczególnym uwzględnieniem warunków sanitarnych oraz wymogów prawnych, dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów, jak również rozmieszczenia linii sortowniczych.

Zalety korzystania z usług deweloperskich

Powierzenie budowy hali przemysłowej deweloperowi jest najwygodniejszym rozwiązaniem, bowiem firmy deweloperskie, inwestujące w hale różnego przeznaczenia, zajmują się zakupem gruntów pod budowę i załatwianiem formalności w imieniu inwestorów. Posiadają również powierzchnie do wynajęcia na obszarze całej Polski. Oferują obiekty fabryczne, magazynowe oraz targowo-wystawiennicze i handlowe wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym i socjalnym. Mogą to być obiekty realizowane w ramach portfolio lub build-to-suit (BTS) – na indywidualne zamówienie klienta. Będąc zarządcą tych obiektów, prowadzą wszelkie sprawy formalne, operacyjne i administracyjne, w tym całodobową ochronę, rozliczenia mediów i sprawne działanie wszelkich urządzeń. Zapewniają również prace porządkowe na etapie budowy, wykorzystując maszyny i urządzenia czyszczące, jak np. szorowarka Numatic czy mopy przemysłowe Numatic.

Jednym z istotniejszych założeń jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla danej hali. Dlatego firmy deweloperskie prowadzą rozpoznanie w tym kierunku, umożliwiające wyszukanie miejsc z dostępem do głównych tras drogowych, które łączą największe miasta, także blisko dużych ośrodków przemysłowych, głównych węzłów komunikacji kolejowej i drogowej.

Deweloperzy dbają również, aby nowopowstające obiekty spełniały nowoczesne standardy bezpieczeństwa i funkcjonowały zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przy jednoczesnym podążaniu za innowacyjnymi technologiami światowymi.

Wyzwaniem dla deweloperów pozostają wciąż zmieniające się polskie przepisy prawa budowlanego. Abstrahując od tego, czy są one poprawiane, czy wręcz przeciwnie, zmiany te powodują konieczność stałego korzystania z usług prawniczych, zwłaszcza przez firmy zagraniczne. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które musi ponieść inwestor.

[1 ] Dz.U. 2020 poz. 471, ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje