poniedziałek, 14 grudnia 2020 08:56

Instalacje OZE – co warto o nich wiedzieć

Autor Artykuł sponsorowany
Instalacje OZE – co warto o nich wiedzieć

Panele fotowoltaiczne zyskują w Polsce coraz większą popularność. Zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rośnie, a chętnych do korzystania z takich systemów nie brakuje. Czym właściwie jest fotowoltaika i dlaczego warto się nią zainteresować?

Odnawialne źródła energii i fotowoltaika

Temat OZE poruszany jest coraz częściej. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bowiem sektor energii odnawialnej w ostatnich latach bardzo zyskał na znaczeniu. Tradycyjne technologie energetyczne zubożają naszą planetę, przyczyniając się do powstawania długotrwałych deficytów. Zasoby źródeł odnawialnych Ziemi (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, uranu) odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale, przez co ulegają wyczerpaniu. Nadmierna eksploatacja paliw kopalnych w niekorzystny sposób wpływa na środowisko, prowadząc z czasem do jego stopniowej degradacji. Doskonałą alternatywę wobec przestarzałych metod energetycznych stanowią odnawialne źródła energii. W przeciwieństwie do źródeł konwencjonalnych, OZE są niemal całkowicie nieinwazyjne dla planety. Źródła odnawialne wykorzystują naturalne procesy przyrodnicze: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię wodną, energię cieplną wnętrza Ziemi oraz energię pochodzącą z biomasy. Ich cechą charakterystyczną jest fakt, że zasoby te podlegają stałemu uzupełnianiu, w związku z czym są praktycznie niewyczerpywalne. Dzięki takim rozwiązaniom możemy więc nie tylko sporo zaoszczędzić, lecz także w realny sposób przyczynić się do poprawy kondycji naszej planety.

Fotowoltaika i ogniwa fotowoltaiczne

Zdecydowanie najbogatszym źródłem odnawialnym jest energia słoneczna. Instalację czerpiącą z promieni Słońca może mieć właściwie każdy, kto posiada dom. Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno do ogrzewania budynku, jak i do produkcji prądu. W drugim przypadku służy do tego instalacja fotowoltaiczna. Energia słoneczna ma bardzo specyficzną właściwość. Jej charakterystyczną cechą jest zdolność wytwarzania w napromieniowanym półprzewodniku siły elektromotorycznej. Zjawisko to jest określane jako efekt fotowoltaiczny. Prace nad wykorzystaniem przemiany energii pochodzącej ze Słońca w energię elektryczną metodą fotowoltaiczną były prowadzone w Polsce już w latach 70. XX wieku. W procesie tym biorą udział specjalne panele słoneczne, których podstawowym elementem jest tzw. ogniwo fotowoltaiczne. Zestaw ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo nazywany jest kolektorem. Jednostki światła (fotony) padające na ogniwo są pochłaniane przez tworzącą je płytkę krzemową. Fotony „wybijają” elektrony ze swoich pozycji i zmuszają je do ruchu. Ten właśnie ruch elektronów jest niczym innym, jak właśnie prądem elektrycznym. Przy pomocy urządzenia zwanego inwerterem (falownikiem) powstały w ten sposób prąd stały zostaje przekształcony na prąd zmienny o parametrach zgodnych parametrami publicznej sieci elektrycznej. W potocznym rozumieniu termin fotowoltaika to raczej pojęcie skrótowe, oznaczające przydomową instalację służącą do wytwarzania prądu elektrycznego z energii pochodzącej ze Słońca.

Dlaczego warto mieć instalacje fotowoltaiczne w swoim domu?

Podstawową korzyścią płynącą z używania paneli fotowoltaicznych jest fakt, iż takie rozwiązanie po prostu nam się opłaca. Ponieważ nieodnawialne zasoby naszej planety coraz bardziej się wyczerpują, ceny paliw konwencjonalnych idą drastycznie w górę. Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja długofalowa. Szacuje się, że koszty montażu systemu zwracają się po około 8-10 latach. Korzystając z paneli fotowoltaicznych przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.  Przetwarzanie energii słonecznej w prąd elektryczny nie szkodzi środowisku, dlatego takie rozwiązanie należy do ekologicznych.

Montaż instalacji fotowoltaicznych

Instalację fotowoltaiczną najczęściej montuje się na dachu. Inwestorzy zainteresowani taką technologią nie muszą starać się o żadne specjalne zezwolenia. Co więcej, na montaż paneli fotowoltaicznych można uzyskać bardzo korzystne dofinansowanie w postaci dotacji. Ponieważ instalacja ogniw fotowoltaicznych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, najlepiej by montaż systemu przeprowadził profesjonalny, dobrze wykształcony technik odnawialnych źródeł energii. Taka profesja może niebawem stać się jednym z najbardziej pożądanych zawodów na polskim rynku pracy. Chcesz dowiedzieć się, jak zostać profesjonalnym technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej? Zajrzyj na tę stronę: https://www.viessmann.edu.pl/.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje