środa, 26 października 2022 07:06

Jak pomóc osobie współuzależnionej?

Autor Artykuł zewnętrzny
Jak pomóc osobie współuzależnionej?

Alkoholizm to straszliwa choroba, mogąca zniszczyć życie nie tylko cierpiących na nią osób, ale też ich rodzin. Szczególnie partnerzy i dzieci alkoholików, żyjący z nimi na co dzień, narażeni są na znaczne szkody psychiczne. Przy wieloletnim podtrzymywaniu patologicznego stanu może to prowadzić do poważnego uszczerbku na ich zdrowiu i psychice. Zapoznaj się z poniższym artykułem by poznać zjawisko jakim jest współuzależnienie od alkoholu.

Czym jest współuzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu i nadużywanie alkoholu ma głębokie konsekwencje dla bliskich dotkniętego chorobą. Często domownicy czy współlokatorzy uzależnionego nie chcą przyznać się przed sobą czy otoczeniem do tego, że problem zaistniał. Mając nadzieję na to, iż problem szybko minie, a alkoholik wróci do normalnego życia ukrywają problem, dbając o chorego bliskiego i zaspokajając jego podstawowe potrzeby. Partnerzy oraz dzieci, często cierpią nawet bardziej niż sami alkoholicy musząc ukrywać przed otoczeniem swoje prawdziwe uczucia i to, że wracając do domu znów trafią na osobę pijaną, której będą musieli pomóc w podstawowych czynnościach, czy od której czeka ich objaw agresji. Takie położenie, na które domownicy godzą się dobrowolnie nosi naukową nazwę współuzależnienia.

Domownicy uzależnionego stają się bowiem w takim przypadku jego wspólnikami w alkoholizmie. Wraz z postępem choroby gdy alkoholik nie uczęszcza już do pracy, dają mu wszelkie pieniądze a nawet kupują alkohol. Jak pisze amerykański specjalista Ronald A. Ruden, współuzależnienie osiąga stan dojrzały gdy domownicy posuwają się w obronie swojego chorego krewnego do łamania prawa oraz notorycznych kłamstw. Gdy chory dokona przestępstwa osoby dotknięte współuzależnieniem kryją go przed służbami i dbają by nikt nie rzucał nań podejrzeń. Jak pisze wspomniany autor często współuzależnieni cierpią bardziej niż sam alkoholik. Ich obciążenia są przecież ogromne: obawa o zdrowie partnera lub rodzica, a nawet o jego życie, trudności finansowe, samotność, często przemoc lub wykorzystywanie seksualne.

Kiedy uzależnienie innych kształtuje własne życie

Pierwszą zasadą przy wyjściu z współuzależnienia jest zdanie z jednego z poradników francuskich dla dzieci alkoholików brzmiące ,,przez chwilę pomyśl o sobie''. Jest to zdanie krótkie, ale jakże trafne. Osoby współuzależnione przez cały okres przebywania z alkoholikiem zatracają poczucie własnej wartości, zaniedbując siebie i swoje potrzeby, a poświęcając się choremu bez reszty. Kluczowe jest więc ponowne uświadomienie sobie siebie i własnych zainteresowań. Niemiecki portal pomocy rodzinom alkoholików wskazuje: ,,Zadaj sobie pytanie: Co mogę zrobić dla siebie? Jak mogę zapobiec temu, by alkohol nie zniszczył także mojego życia?".

Jeśli współuzależnionej osobie, uda się ponownie skupić bardziej na sobie, stopniowo stworzy własną płaszczyznę niezależności. To odpuszczenie jest często bardziej skuteczne niż wszystkie próby odejścia od alkoholika. Jeśli zaś alkoholik straci wsparcie osoby współuzależnionej, od której to on jest uzależniony, wówczas dotrze do niego skala jego życiowej niesamodzielności i upadku moralnego. Może się przestraszyć samotności i pojawi się jedyna iskra nadziei, drobny moment gdy może zdecydować się na terapię. Wówczas jest szansa na to, iż alkoholik podda się terapii, a osoba współuzależniona wdrożeniu do powrotu na świat bez towarzystwa alkoholika.

Więcej informacji na temat współuzależnienia znajdziesz na stronie https://www.alkoholizm.org.pl/co-to-jest-wspoluzaleznienie-sprawdz-czy-dotyczy-to-ciebie/

Jak można pomóc osobie współuzależnionej?

Osoby współuzależnione potrzebują profesjonalnej pomocy terapeutycznej i medycznej. Często tego typu osoby nie mają świadomości, że same nie są w stanie wygrać z sytuacją, która je dotknęła. Osoby współuzależnione mogą w pierwszej kolejności dodzwonić się lub wybrać do dowolnego ośrodka terapii uzależnień. Dla takich osób jest tam zarezerwowana darmowa pomoc psychologiczna i terapeutyczna, a w razie potrzeby również medyczna. W takich miejscach mogą otrzymać pomoc i poprawić stan zdrowia psychicznego. Pomoc osobom współuzależnionym to proces niezależny od terapii osoby uzależnionej, bowiem wymaga innych środków terapeutycznych.

Osoby współuzależnione mogą znaleźć wsparcie również na spotkaniach wspólnoty AA. Celem tej wspólnoty jest udzielenie pomocy i wspieranie osób współuzależnionych. Omawiane są problemy, które powstają w codziennym życiu z osobą uzależnioną od alkoholu – osoba współuzależniona może poprawić swoje funkcjonowanie. Oczywiście wskazana jest też profesjonalna terapia z psychologiem, który rozezna problemy współuzależnionego, odnajdzie wyparte trudności i przywróci (choć częściowo) chorego do normalnego stanu.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje

Rozrywka