niedziela, 19 stycznia 2020 09:15

Jak zdobyć stypendia sportowe Powiatu Wielickiego?

Autor Marzena Gitler
Jak zdobyć stypendia sportowe Powiatu Wielickiego?

Starostwo Powiatowe w Wieliczce poinformowało o możliwości uzyskania stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży. Jest ono świadczeniem o charakterze motywacyjnym i mogą ubiegać się o nie zawodnicy mieszkający i trenujący na terenie powiatu wielickiego osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wnioski o stypendium sportowe należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który:

1. Osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2019 i osiągnął najwyższe lokaty na międzynarodowych lub ogólnopolskich imprezach sportowych oraz spełnia co najmniej jedno z kryteriów:
- uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
- zdobył od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
- został powołany do kadry narodowej,

2. Jednocześnie dla każdego z kryteriów określonych powyżej będzie wymagane uzyskanie dla Powiatu Wielickiego punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
3. Posiada dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe.
4. Jest mieszkańcem powiatu wielickiego.
5. Nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium posiadają: kluby sportowe, zawodnicy, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, ich opiekunowie prawni.

Więcej informacji na stronie: www.powiatwielicki.pl

Wieliczka - najnowsze informacje