sobota, 9 stycznia 2021 16:37

Jakie inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.?

Autor Mirosław Haładyj
Jakie inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.?

Rozpoczyna się realizacja zadań, które mieszkańcy sołectw Gminy Miechów wyznaczyli do wykonania w bieżącym roku ze środków Funduszu Sołeckiego.

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby poszczególnych miejscowości, w każdej z nich fundusz sołecki będzie obejmował inne inicjatywy. W większości sołectw, środki funduszu przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne w tym m.in.: modernizacje dróg dojazdowych do pól, budowę oświetlenia ulicznego, modernizacje świetlic wiejskich, a także budowę lub poprawę stanu istniejących placów zabaw służących najmłodszym mieszkańcom.

W ramach wyodrębnionych na fundusz sołecki środków własnych, Gmina Miechów na 2021 rok przeznaczyła 589 257,93 zł. Łącznie przez dziewięć lat, na powyższy cel samorząd Miechowa przekazał ponad 3 mln zł.  Od kwoty wydanej na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa. Za realizację funduszu w latach 2013-2019 gmina Miechów otrzymała zwrot w kwocie ponad 870 tys. zł.

Poniżej zestawienie inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Gminy Miechów w dziewiątym roku jego realizacji.

Inf.: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje