niedziela, 17 stycznia 2021 16:51

Jutro powrót części dzieci do szkół. Szkoły są gotowe?

Autor Wiktoria Mitura
Jutro powrót części dzieci do szkół. Szkoły są gotowe?

Kuratorzy i przedstawiciele samorządów potwierdzają, że szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów najmłodszych klas do szkół. Jutro klasy I-III wracają po dość długiej przerwie do szkolnych ławek. Jaka jest sytuacja w Małopolsce?

Małopolska kurator oświaty informuje, że w całym województwie w klasach I-III znajduje się 107,125 dzieci. Każdy z dyrektorów szkół podstawowych był zobowiązany dostosować placówkę do powrotu uczniów do placówek oświatowych. Jak podaje kurator, w związku z tym nie zgłaszano żadnych problemów.

Urząd Miasta Krakowa zapewnia, że miejskie placówki również są przygotowane do powrotu dzieci. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie potwierdza, że w każdej klasie znajduje się płyn do dezynfekcji. Poza tym uczniowie już na samym początku otrzymają informacje jak mają się zachowywać oraz jak powinni dbać o czystość rąk.

Wytyczne dla szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowali razem nowe wytyczne dla szkół.

W wytycznych zawarto m.in.:

  • jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i stałej Sali;
  • do grupy muszą być podporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości, nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach;
  • jedna grupa uczniów nie może się kontaktować z pozostałymi klasami; w związku z tym dyrektorzy szkoły muszą zorganizować zajęcia dla każdej klasy pomiędzy zajęciami;
  • wskazane jest wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych podczas przerwy i w czasie zajęć;
  • ważne jest częste mycie rąk.

Przypomnijmy, że ze względu na złą sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne klas I-III zostały zawieszone w całej Polsce od 9 listopada. Od tego czasu trwa nauka zdalna.

info: PAP

Małopolska - najnowsze informacje