poniedziałek, 9 grudnia 2019 11:46

Kalwaria Zebrzydowska: Pozbyli się 110 kopciuchów

Autor Anna Piątkowska-Borek
Kalwaria Zebrzydowska: Pozbyli się 110 kopciuchów

Mieszkańcy gminy Kalwaria Zebrzydowska wymienili 110 pieców. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków gminnych.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019 z własnych środków budżetowych pomogła wymienić mieszkańcom 110 „kopciuchów” na ekologiczne piece. Co warte podkreślenia, wszystkie 110 pieców zostało dofinansowane z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w roku 2019 z własnych środków budżetowych dofinansowała 110 wymian pieców swoim mieszkańcom.

Dofinansowanie do wymiany starego kotła na nowe ekologiczne węglowe, gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych w tym roku wynosiło 7 tysięcy złotych. Całość zadania to kwota 770 tysięcy złotych.

Efekty tego przedsięwzięcia to z jednej strony redukcja niskiej emisji poprzez dofinansowania do wymiany starych kotłów węglowych, a z drugiej strony zainstalowane w większości przypadków bezobsługowe nowoczesne ekologiczne systemy ogrzewania w domach.

W ostatnim tygodniu Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wraz z pracownikami miasta, odwiedził mieszkańców, którzy otrzymali wsparcie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Warto też pamiętać, że w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok, została zapisana kwota 560 tys. zł na dofinansowanie 80 pieców. Radny Marcin Ożóg złożył interpelacje o zabezpieczenie dodatkowych 210 tys. zł. Jego poprawka zyskała akceptację Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej, a dzięki dodatkowym środkom wymieniono jeszcze 30 kolejnych pieców.

W przyszłym roku również zaplanowano dofinansowania do wymiany starych kotłów.

Źródło: UM Kalwaria Zebrzydowska

Wadowice - najnowsze informacje