wtorek, 16 listopada 2021 05:47

Powiat wadowicki: Kapliczki znalazły swoich opiekunów!

Autor Mirosław Haładyj
Powiat wadowicki: Kapliczki znalazły swoich opiekunów!

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie zaopiekował się dwiema przydrożnymi kapliczkami znajdującymi się obok serpentyn wiodących na Kocierz. Obydwa zabytki pozostawały w bardzo złym stanie.

Z inicjatywy i pod opieką pedagoga szkolnego w ZDZ Władysława Klai jeden z obiektów odnowiono, a drugi umyto i „wydobyto” z zarośli. Pierwsza kaplica, pochodząca z 1861 roku, została poddana renowacji w całości.

– Musieliśmy nawet postać Chrystusa przyklejać, gdyż był on oderwany od postumentu

– mówi Władysław Klaja.

– Jest to Jezus z Nazaretu skrępowany sznurem. Ustalamy jeszcze pełną treść napisu na kapliczce, bo część jest zatarta. Jeśli nam się to uda, to w późniejszym czasie ten napis będzie widoczny w całości. Po renowacji utrzymano dotychczasową kolorystykę obiektu. Wszystko odbyło się za zgodą właścicieli, gdyż kapliczka jest własnością prywatną.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja drugiej kapliczki, wzniesionej opodal końca wyciągu narciarskiego pod Kocierzem. Znajduje się tam Matka Boska z Jezusem u jej stóp. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, a więc może być konserwowany tylko i wyłącznie przez dyplomowanych specjalistów. Dlatego w tym przypadku Władysław Klaja i jego podopieczni mogli jedynie kapliczkę umyć i wyciąć krzewy, aby była widoczna.

Wolontariusze biorący udział w pracach to uczniowie klasy III ZS ZDZ: Damian Kiszczak, Gabriel Dudek, Szymon Fraś. Koszty renowacji (materiałów) pokrył Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z własnej puli, w czym spora zasługa dyrektor placówki Zofii Wanat.

Fot. i inf.: UG Andrychów

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje