poniedziałek, 28 grudnia 2020 09:54

Kiedy warto rozważyć wizytę u osteopaty?

Autor Artykuł sponsorowany
Kiedy warto rozważyć wizytę u osteopaty?

Czym właściwie osteopatia? Europejska definicja osteopatii brzmi następująco: osteopatyczne podejście do opieki nad pacjentem polega nie tyle na skupianiu się na chorobach, ile na zdrowiu pacjenta. Osteopatia zakłada, że ciało i umysł ludzki to rzeczy złożone z wielu procesów i mające różne funkcje, które muszą ze sobą współpracować. Osteopaci w praktyce leczniczej wykorzystują kontakt ręczny do diagnozy i indukują wewnętrzne mechanizmy samouzdrawiania i samoregulacji.

Osteopatia: czym jest w praktyce?

Osteopata to specjalista, którego zadaniem jest określenie tego, w jaki sposób organizm danego człowieka się porusza, jak dochodzi w organizmie do zmian w ruchu w aspektach zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Zadaniem osteopaty jest naturalne wzbudzenie mechanizmów autouzdrawiania za pomocą kontaktu ręcznego, dotyku, w taki sposób, by każdy niedostatecznie uregulowany mechanizm ludzkiego ciała powrócił do swoich pierwotnych funkcji, a całe ciało ponownie znalazło się w fazie homeostazy, czyli całkowitej harmonii wewnętrznej niepozwalającej na rozwój chorób i eliminujących już istniejące.

Terminy osteopatia czy medycyna osteopatyczna są używane wymiennie i oznaczają to samo, a każdy osteopata może współpracować ze specjalistami z innych dziedzin medycyny.

Zasady osteopatii

Osteopatia opiera się na zasadach wziętych z obserwacji funkcjonowania ludzkiej fizjologii, anatomii czy embriologii i innych pokrewnych bądź całkowicie niezależnych dziedzin medycyny. Ze względu na skomplikowanie, jakim charakteryzuje się cały organizm ludzki, wyróżnia się następujące modele osteopatii:

  • model biomechaniczny: ciało postrzegane jako zintegrowany system somatyczny, w której każda część systemu odnosi się do siebie i na siebie wpływa jako mechanizm postawy i równowagi; każde zaburzenie równowagi wymaga korekty, a tym właśnie zajmuje się osteopatia oparta na modelu biomechanicznym - na korekcie postawy i przywracaniu równowagi za pomocą osteopatycznych technik manipulacji ciałem człowieka
  • model oddechowo-krążeniowy: zdrowie pacjenta zachowuje się poprzez dostarczanie tlenu do organizmu prawidłową techniką oddychania, eliminowanie stresu, by układ krążeniowy zdolny był do prawidłowego funkcjonowania; terapia osteopatyczna oparta na tym modelu polega na korekcie dysfunkcji oddechowych i przywróceniu prawidłowego krążenia
  • model neurologiczny: oparty na uwzględnianiu wpływu facylitacji kręgosłupa czy autonomicznego układu nerwowego i aktywności receptorów przeciwbólowych na funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka; terapia polega na zmniejszaniu obciążeń mechanicznych; model czasem określany jest jako model czaszkowo-krzyżowy
  • model biopsychospołeczny: oparty na rozpoznawaniu stresu psychologicznego, który wpływa na dobrostan pacjenta; terapia polega na usuwaniu stresu spowodowanego przez czynniki środowiskowe czy społeczne za pomocą osteopatycznych technik manipulacyjnych
  • model bioenergetyczny: zakłada, że każdy organizm dąży do zachowania harmonii w wydatkowaniu i pozyskiwaniu energii; terapia polega na zajęciu się czynnikami, które zaburzają równowagę organizmu w celu ich eliminacji i przywrócenia utraconej równowagi

Wyżej wymienione modele przedstawiają sposoby, za pomocą których osteopata chce wpłynąć na funkcjonowanie pacjenta, by przywrócić ich naturalne czynności, równowagę i wprowadzić organizm pacjenta w stan homeostazy. Każdy osteopata ma niesamowicie rozwinięty zmysł dotyku, za pomocą którego bada pacjenta i leczy go z trapiących jego ciało i umysł dolegliwości.

Nauczaniem medycyny osteopatycznej zajmują się wyspecjalizowane ośrodki studiów osteopatycznych, takie jak na przykład Medycyna Osteopatyczna FICO MUM (https://ficomum.org/studia/), których program pozwala na uzyskanie odpowiednich umiejętności w zakresie medycyny osteopatycznej.

Kiedy zwrócić się o pomoc do osteopaty?

Zawsze wtedy, kiedy czujemy, że nasz umysł i ciało w jakiś sposób popadły w stan zaburzenia równowagi zdrowotnej, który objawia się różnymi przypadłościami. Jeśli mamy dość chodzenia po lekarzach, którzy starają się określić przyczynę naszego złego samopoczucia, ale wciąż im się to nie udaje, to warto zastanowić się nad wybraniem się do osteopaty, który pomoże w określeniu przyczyny złego samopoczucia czy choroby i wyeliminuje ją, wzbudzając w naszym organizmie naturalne mechanizmy obrony przed chorobami i proces samouzdrawiania.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje