wtorek, 30 listopada 2021 16:50

Kłaj. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków otwarta. Połowę na nią dała Unia

Autor Marzena Gitler
Kłaj. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków otwarta. Połowę na nią dała Unia

W piątek, 26 listopada uroczyście otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, parlamentarzyści: Urszula Rusecka oraz Rafał Bochenek, starosta Adam kociołek i samorządowcy z powiatu wielickiego.

Dzięki tej inwestycji zwiększy się potencjał rozwojowy gminy, ale nie tylko. Jej realizacja pozwoli ograniczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych oraz zwiększyć ochronę przed ich skażeniem. Zadania tego typu są priorytetem, ponieważ dla mieszkańców terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji problemem są wysokie koszty wywozu nieczystości oraz dyskomfort związany z przepełnianiem się zbiorników.

Projekt zakładał budowę blisko 6 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym Targowisku oraz dwóch przepompowni ścieków oraz przebudowę i rozbudowę istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłaju. Nowy obiekt ma przepustowości wynoszącą 820 m3 na dobę.

Kłaj. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków otwarta - fot.: malopolska.pl

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: wicemarszałek województwa małopolskiego – Łukasz Smółka, parlamentarzyści: Urszula Rusecka oraz Rafał Bochenek, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Roman Wcisło, starosta wielicki – Adam Kociołek oraz wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek.

Projekt zrealizowano z ponad 50-propcentowym dofinansowaniem unijnym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 16 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło ponad 8 mln złotych.

inf. UG Kłaj fot.: malopolska.pl

Kłaj. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków otwarta - fot.: malopolska.pl
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje