sobota, 27 czerwca 2020 04:48

Knossos Północy – szlak turystyczny pokaże światu skarby Sądecczyzny

Autor Marzena Gitler
Knossos Północy – szlak turystyczny pokaże światu skarby Sądecczyzny

19 czerwca w Łącku podpisano porozumienie w sprawie Klastra Turystycznego, który rozwinie rynek usług turystyki historycznej i kulturowej. Długoterminowy plan działań obejmuje perspektywę lat 2020-2030.

W skład Klastra wchodzą przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego, zaangażowane w powstanie i rozwój Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”. Większość z nich funkcjonuje w bliskości Nowego Sącza.

Podczas podpisania porozumienia swoje wykłady wygłosili dr hab. Marcin Przybyła z Instytutu Archeologii UJ, oraz dr Sławomir Wróblewski, historyk, nauczyciel i publicysta. Dr Marcin Przybyła zajmuje się badaniami nad epoką brązu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Dunajca. Od 2010 roku kieruje badaniami wykopaliskowymi prehistorycznych osiedli obronnych na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Badania w Maszkowicach doprowadziły do odkrycia na skalę światową na Górze Zyndarma. Okazało się, że po ziemią natrafiono fortyfikacje starsze o około trzy tysiące lat, od tych wznoszonych w Polsce za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Pod pozostałościami odsłoniętej podczas wcześniejszych prac osady z X-I w. p.n.e., znajdują się resztki starszego o ponad pół tysiąca lat osiedla. Starszą osadę w Maszkowicach można łączyć z wczesną epoką brązu. Jej mieszkańcami byli przybysze z południa, z obszarów leżących nad Cisą (Nizina Węgierska). Na wzgórzu odsłonięto fragment muru wraz z bramą, wzniesione między XVIII i XVII w. p.n.e. Obwód murów wynosi około 200 m. Były one budowane z ciosów i bloków kamiennych, które ważą po 500 kg. Jest to jedna z najstarszych w tej części Europy warowni obronnych.

Powstanie Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy” przyczyni się do upowszechnienia historii i kultury Sądecczyzny odkrytych podczas prac archeologicznych na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz w Naszacowicach i historii okolicznych gmin. W ramach Klastra powstanie szlak z trasami rowerowymi obejmujący sądeckie gminy, wizualizacja 3D grodów w Maszkowicach i Naszacowicach, podjęta będzie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Małopolską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze turystyki.

Inne działania Klastra to integracja przedsiębiorstw z branży turystycznej wokół wspólnego produktu turystycznego, jakim będzie Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy”, systematyczne kontrolowanie i monitoring standardów obiektów i tras na Szlaku, zarządzanie systemem informacji turystycznej na Sądeckim Szlaku Kulturowym „Knossos Północy”, poszerzanie i pogłębianie zakresu oferowanych przez członków Klastra usług, bliska współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz poszerzenia usług turystyczno-rekreacyjnych, pozyskiwanie nowych członków Klastra, współudział w organizacji szeregu imprez o charakterze historycznym i kulturalnym, wdrażanie innowacyjnych usług i rozwiązań, promowanie turystycznych i kulturowych walorów Polski i jej regionów.

Inf. UMWM i foto: By JJMaszko - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58425211

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje