poniedziałek, 3 stycznia 2022 14:16

"Musimy zaprotestować". Konferencja "Wolna szkoła" w Wieliczce

Autor Marzena Gitler
"Musimy zaprotestować". Konferencja "Wolna szkoła" w Wieliczce

3 stycznia w Wieliczce odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk na co dzień w związanych z edukacją. Reprezentanci rad rodziców, organizacji pozarządowych, nauczyciele akademiccy, wychowawcy, dyrektorzy szkół, samorządowcy – wspólnie zabrali głos w sprawie projektu nowelizacji prawa oświatowego, przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, który został skierowany do Sejmu.

Jutro, 4 stycznia na posiedzeniu sejmowej Komisji odbędzie się czytanie projektu zmian w prawie, który umacnia władzę  kuratorów, ogranicza autonomię szkół i odbiera rodzicom, uczniom i społecznościom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkołach. Podczas spotkania w Wieliczce przedstawiciele różnych środowisk wyrazili stanowczy głos sprzeciwu wobec planów centralizacji oraz ograniczenia autonomii szkół.

Od kilku miesięcy w całej Polsce w ramach Kampanii Wolna Szkoła - organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie - apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji.

W wielickiej konferencji udział wzięli: Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz  - nauczyciel akademicki, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie, Artur Kozioł - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Marta Wodyńska - przewodnicząca Forum Rad Rodziców, Roman Ptak - burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Renata Gawlik - wójt Gminy Biskupice, Łukasz Sadkiewicz  - radny Rady Powiatu Wielickiego, Rafał Rozumek oraz Joanna Zygmunt - przedstawiciele Rad Rodziców, Jadwiga Ptasznik - dyrektor Szkoły Podstawowej, Bohdan Piotrowicz - prezes zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska”,  Michał Hebda – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Agnieszka Szczepaniak - zastępca burmistrza ds. Społecznych oraz  Andrzej Gąsłowski.  

-  "Lex Czarnek” nawet jeśli nie jest jeszcze uchwalone jako prawo - działa na zasadzie pewnego rodzaju hamulca i zamrożenia działań, przykładem są choćby obawy dyrektorów, by posłać swoich uczniów na spektakl „Dziadów” do Teatru Słowackiego. Dyrektorzy będą obawiali się podejmowania decyzji, tym bardziej, że w każdej chwili mogą być odwołani ze względu na kontrole ministerstwa, które nie wspiera szkół, tylko będzie sprawdzało zgodność nauczania z ideologia państwową – powiedział prof. Tadeusz Gadacz podczas spotkania w Wieliczce.

- Mam wrażenie, że każdy nowy minister chce zaistnieć jako reformator, to nie ma sensu. Dziś szkoła potrzebuje stabilność, spokoju, a przede wszystkim samodzielności. Jestem przekonany, że o działaniach obecnego ministra nikt nie będzie pamiętał. Cieszę się, że dziś w całej Polsce mówimy wspólnym głosem, że edukacja jest najważniejsza i chcemy razem budować przyszłość naszego kraju na tej wspólnocie  - podsumował Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

- Musimy zaprotestować, bo presja ma sens i sprzeciwić się wejściu w życie tej ustawy, nie możemy doprowadzić do tego, żeby samorządy zajmowały się tylko i wyłącznie zabezpieczeniem budynków, nie mając wpływu na to, co realnie dzieje się w szkołach – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak.

- Moje doświadczenie podpowiada mi, że to dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną szkoły zna środowisko szkolne i wie co dla ich placówki jest najlepsze. To Rada Rodziców we współpracy z Kadrą Pedagogiczną powinna decydować co dla rozwoju dzieci będzie właściwe. To Dyrekcja wraz z Rodzicami dzieci powinni decydować jakie zajęcia dodatkowe są w szkole potrzebne i uwzględniają zainteresowania dzieci -  dodał Rafał Rozumek – przedstawiciel Rady Rodziców.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje