wtorek, 31 sierpnia 2021 14:57

Kraków. Las Witkowicki zdewastowany przez ulewy. Mieszkańcy apelują o rewitalizację

Autor Marzena Gitler
Kraków. Las Witkowicki zdewastowany przez ulewy. Mieszkańcy apelują o rewitalizację

Ostatnie ulewy wyrządziły sporo szkód w Lesie Witkowickim na północy Krakowa. Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały otrzymuje głosy od mieszkańców, którzy chcieliby, aby to popularne miejsce rekreacji i sportu stało się bardziej dostępne. – Nie mówimy tutaj o rewitalizacji na skalę taką, jak ma to miejsce obecnie choćby w przypadku Zakrzówka, ale o znacznie mniej kosztownych rozwiązaniach – mówi Dominik Franczak.

Dużo pozytywnych zmian obserwujemy ostatnio na terenie Górki Narodowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Trzy niezwykle ważne dla tej części Krakowa inwestycje infrastrukturalne w postaci szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki, przebudowy al. 29 Listopada i budowy północnej obwodnicy miasta przebiegają sprawnie. Do tej listy doszła także szkoła, którą Miasto pod koniec lipca również obiecało mieszkańcom.

Kilkaset metrów od przyszłej szkoły, która według zapowiedzi Miasta ma powstać za kilka lat na terenie obecnego Ośrodka Wychowawczego, bezpośrednio przy granicy Krakowa, mieści się Park Leśny Witkowice.

Kraków Las Witkowicki mapa
Kraków. Park Leśny Witkowice - mapa Głos24 / Open Street Maps
Kraków Las Witkowicki mapa
Kraków. Park Leśny Witkowice - mapa Głos24 / Open Street Maps

To miejsce bardzo urokliwe, równocześnie jednak – zdaniem części mieszkańców – dość zaniedbane. Obecnie apelują do Zarządu Zieleni Miejskiej o jego rewitalizację.

Kraków Las Witkowicki Bibiczanka
Kraków. Park Leśny Witkowice jesienią - potok Bibiczanka - fot. ZZM 

Czego tu brakuje?

Jak szacuje Dominik Franczak, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, nie potrzeba wiele, aby przy zachowaniu naturalnego oblicza tego miejsca, nadać mu nieco bardziej „ucywilizowanego”, użytkowego charakteru.

– Nie mówimy tutaj o rewitalizacji na skalę taką, jak ma to miejsce obecnie choćby w przypadku Zakrzówka, ale o znacznie mniej kosztownych rozwiązaniach w postaci wytyczenia ścieżek rowerowych, zrobienia ławek, tablic informacyjnych i innych tego typu, drobnych elementów. Naszym zdaniem takie „ogarnięcie” tej przestrzeni nie odbierze jej unikalnego charakteru, który ma ona obecnie, a jedynie sprawi, że miejsce stanie się bardziej przyjazne dla mieszkańców – mówi Dominik Franczak.

Kraków Las Witkowicki
Las Witkowicki. Drzewa posadzone w 2018 roku już ładnie podrosły - fot. ZZM

To, że zmiany są tutaj potrzebne, jest widoczne zwłaszcza w kontekście ulewnych deszczy, które w ostatnich tygodniach nawiedzały Kraków wyjątkowo często. Woda pozmywała prowizoryczne kładki, a warstwa błota, która permanentnie powstaje w tego typu sytuacjach, uniemożliwiła jakiekolwiek możliwości spacerowania po tym terenie. Tyczy się to również osób na wózkach inwalidzkich czy rodziców z małymi dziećmi, dla których poruszanie się tutaj jest trudne lub niemożliwe praktycznie zawsze, bez względu na pogodę.

Problem jest złożony

Zarząd Zieleni Miejskiej naprawił już większość kładek zniszczonych przez ostatnie ulewne deszcze, w tym m.in. kładkę prowadzącą do ulubionego miejsca dzieci - placu zabaw Leśna Kryjówka. Jaki jest wyjątkowy widać na filmie opublikowanym przez stronę Leśna Kryjówka - naturalny plac zabaw. Warto dodać, że jego powstanie to efekt wygrania projektu w konkursie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2017 roku.

Popołudnie w Leśnej.

Bardzo fajny chill w Leśna Kryjówka - naturalny plac zabaw, leśna ochłoda po upalnym dniu. Miło widzieć, że miejsce żyje, ludzie piknikują, jedzą, gadają, gitara gra, dzieci i psy się bawią. O to chodziło!

Opublikowany przez Leśna Kryjówka - naturalny plac zabaw Sobota, 14 sierpnia 2021

Po ostatnich ulewach na szczęście nie został uszkodzony przez opady mostek w części lasu po drugiej stronie ul. Witkowickiej i jest stabilny, pomimo podmycia przyczółków. Obecnie planowane jest jedynie odświeżenie jego malowania. – Most został wybudowany przez ZZM i sfinansowany był z funduszy zewnętrznych. Własnymi siłami planujemy naprawić jeszcze jedną kładkę przy końcu ul. Bibickiej, jednak z uwagi na obecny brak możliwości wjazdu, w związku z rozmokniętym gruntem, jesteśmy zmuszeni zaczekać z naprawą – tłumaczy Dariusz Wnęk, Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Kraków Las Witkowicki
Las Witkowicki. Wykaszanie polan - fot. ZZM

Jednocześnie mówi, że problem kładek i mostków zlokalizowanych w Lesie Witkowickim ma dość złożoną genezę. To dlatego, że część z nich jest samowolą budowlaną, w związku z czym w przypadku zniszczeń – takich, jak obecne – nie ma organu, który byłby zobowiązany do ich naprawy. Obiektem tego typu jest choćby kładka zlokalizowana nad rzeką Bibiczanką, która znajduje się na działce będącej w całości własnością Skarbu Państwa. Jej właścicielem i zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To organ odpowiedzialny za wspomniany teren i teoretycznie to on powinien ten obiekt utrzymywać, gdyby nie fakt, że kładka jest samowolą.

Problematyczne są też tablice informacyjne i pylony edukacyjne montowane w lesie przez ZZM. Regularnie, co parę miesięcy, tego typu mała architektura jest tutaj niszczona przez wandali. – Już kilkukrotnie zwracaliśmy się do Policji i Straży Miejskiej o częstsze patrolowanie tego terenu mówi Dariusz Wnęk. – Jednocześnie jednak, jako instytucja miejska, ZZM na bieżąco naprawia tego typu powstające uszkodzenia.

Kraków Las Witkowicki rekreacja
Kraków. Park Leśny Witkowice jesienią - tablica informacyjna - fot. ZZM 

Utwardzanie nawierzchni i bieżące prace

Zarząd Zieleni Miejskiej rozważa też utwardzenie nawierzchni na istniejących już ścieżkach. Pod uwagę brane są niektóre fragmenty istniejących dróg gruntowych, gdzie wykonana miałaby być nawierzchnia przepuszczalna z kamienia naturalnego. Na niewielkich fragmentach ścieżek w północnej części lasu już zostało to zrobione.

Kraków Las Witkowicki
Kraków. Nastawianie kładki w Lesie Witkowickim - fot. ZZM

Kilkukrotnie w ciągu każdego roku w sezonie wegetacyjnym wykaszane są polanki i fragmenty wzdłuż ścieżek leśnych. Jak mówi przedstawiciel ZZM, to jednak nie wszystko. Obszar Lasu Witkowickiego objęty jest stałym utrzymaniem czystości, a dodatkowo w przypadku pojawiania się dużej ilości śmieci (które niestety często są tu podrzucane, zwłaszcza wzdłuż ul. Witkowickiej), zlecane jest interwencyjne oczyszczanie powierzchni. Od 2018 r. w rejonie Lasu Witkowickiego w ramach Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Miasta Krakowa ZZM systematycznie przeprowadza również zalesienia (przy Lesie Witkowickim w latach 2018-2021 posadzono około 7500 sztuk sadzonek).

Kraków Las Witkowicki
Kraków. Zalesianie północnej części Lasu Witkowickiego - fot. ZZM

Od prywatnych właścicieli Miasto wykupiło też około 1,5 ha gruntów położonych przy Lesie Witkowickim, a na jesień tego roku planowane jest kolejne zalesienie około 0,8 ha gruntu i posadzenie tam ok. 4000 sztuk sadzonek rodzimych gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

Kraków Las Witkowicki
Las Witkowicki. Zalesienie południowej części - fot. ZZM

Trasa biegowa i inne plany

Las Witkowicki to również idealne miejsce do uprawiania joggingu. Wielu mieszkańców biega po jego leśnych ostępach. W ubiegłym roku planowane było nawet utworzenie tutaj trasy biegowej. Niestety, wybuch pandemii odsunął te plany w czasie.

W perspektywie 2-3 lat planowane jest natomiast uregulowanie linii brzegowej Bibiczanki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy ZZM a Wodami Polskimi, a następnie wybudowanie pięciu nowych kładek w miejscach, w których poprawią one dostępność do Lasu Witkowickiego – w tym kładkę w rejonie ogródka jordanowskiego.

Obserwując dynamiczny rozwój Prądnika Białego na przestrzeni ostatnich miesięcy, mieszkańcy mają nadzieję, że Miasto zadba nieco bardziej również o tę część ich dzielnicy. Miejsce o urokliwym charakterze już mają – teraz chcieliby jedynie, żeby stało się ono bardziej użyteczne i przyjazne.

inf. Robert Siemiński, fot. ZZM

Kraków Las Witkowicki plac zabaw
Plac zabaw w Lesie Witkowickim - fot. Fb. Leśna Kryjówka - naturalny plac zabaw 
Kraków

Kraków - najnowsze informacje