niedziela, 2 stycznia 2022 10:20

Kraków nagrodzony za szczepienia przeciw koronawirusowi. „To dzięki zaangażowaniu mieszkańców”

Autor Mirosław Haładyj
Kraków nagrodzony za szczepienia przeciw koronawirusowi. „To dzięki zaangażowaniu mieszkańców”

Kraków zakupił dwanaście automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona”, który zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kraków uzyskał tytuł laureata i znalazł się na pierwszym miejscu najlepiej zaszczepionych gmin w województwie.

-Wszystko to dzięki zaangażowaniu mieszkańców Krakowa w proces szczepień oraz dużej aktywności miasta w podejmowaniu działań, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19

-podsumowuje magistrat.

Zgodnie z zasadami organizacji i przebiegu konkursu „Małopolska ZAszczepiona”, Kraków otrzymał nagrodę w postaci dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł, które pochodzą z budżetu województwa małopolskiego. Gmina zobowiązana była przeznaczyć te środki na zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Dwanaście nowych defibrylatorów zewnętrznych zostanie włączonych do obecnie rozwijanej krakowskiej sieci AED. Jest elementem programu polityki zdrowotnej pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”.

Defibrylatory zostaną rozmieszczone w miejscach publicznych w lokalizacjach wyznaczonych na podstawie rozeznanych potrzeb i będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

Przypomnijmy, że w Krakowie jest już 70 proc. osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką. Podwójną dawkę szczepionki przyjęło już blisko 67 proc. krakowian.

Inf.: UM Kraków

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje