poniedziałek, 17 maja 2021 09:34

Kuratorium apeluje do dyrektorów i nauczycieli tarnowskich szkół. Chodzi o kampanię "LGBT+ja"

Autor Aleksandra Tokarz
Kuratorium apeluje do dyrektorów i nauczycieli tarnowskich szkół. Chodzi o kampanię "LGBT+ja"

Kampania „LGBT+ja”, podejmująca problem przemocy wobec nieheteronotmatywnych i transpłciowych nastolatków, zorganizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, trwa od lutego. Jej głównym celem jest okazanie wsparcia. W akcję włączył się samorząd Tarnowa, który teraz znalazł się w ogniu krytyki.

Zaangażowanie samorządu w kampanię "LGBT+ja" krytycznie oceniła kuria i instytucje diecezjalne. W oficjalnym oświadczeniu napisano między innymi o sprzeciwie i "domaganiu się zaniechania tych działań".

Tarnów włączył się w kampanię LGBT+ja. Kuria komentuje: „Sprzeciwiamy się i domagamy się zaniechania tych działań”
Wiadomości Tarnów. Tarnów włączył się w kampanię “LGBT+ja”. Kuria i instytucje diecezjalne sprzeciwiają się: “Domagamy się zaniechania tych działań”.

Działania te negatywnie skomentowała także małopolska kurator oświaty. W poniedziałek, 17 maja w mieście miało odbyć się kilka wydarzeń, których celem było zwrócenie powszechnej uwagi na pomijany przez wielu problem. Barbara Nowak podkreśliła, iż władze Tarnowa przekroczyły swoje kompetencje. - Władza samorządowa jest organem prowadzącym szkoły, nie ma prawa ingerować w edukację i wychowanie uczniów. Dba o organizację pracy szkoły, o wyposażenie budynku oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki nauczycieli i uczniów. Ogromnie ważne jest działanie wspierające nauczycieli i uczniów przez samorządy, szczególnie w dofinasowaniu zajęć dodatkowych, rozwijających talenty dzieci, dbanie o zaspokajanie potrzeb pomocy pedagogiczno-psychologicznej - podkreśliła.

Celem kampanii "LGBT+ja" jest problem przemocy wobec nieheteronormatywnych i transpłciowych nastolatków, którym owa przemoc towarzyszy właściwie wszędzie: w szkole i w domu, w miejscach publicznych, w wulgarnych hasłach wypisanych na murach, hejterskich komentarzach w internecie… Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwraca uwagę, że jest to efektem m.in. zaniedbań w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, podsycania postaw homofobicznych oraz częstego braku reakcji na krzywdę osób LGBT+.

Tymczasem, jak zauważa małopolski kurator oświaty, sprawy edukacji i wychowania dzieci w szkołach są wyłączną kompetencją nadzoru pedagogicznego. Szkoła, w osobach dyrektora i nauczycieli organizuje proces wychowawczy, który opracowują wspólnie rodzice i nauczyciele. - Obie grupy mają prawo formułować kierunki wychowania uczniów. Kształtowanie młodego człowieka jest ogromnie odpowiedzialnym zadaniem. Treści przekazywane uczniom muszą być dobierane stosownie do wieku i z uwzględnieniem faz rozwoju psychofizycznego. Niewłaściwy dobór może wyrządzić krzywdę i naruszyć poczucie bezpieczeństwa dzieci. Promocja przekazu środowisk LGBT + , które wypełniają przestrzeń publiczną narracją skierowaną na postrzeganie ludzi, w tym także dzieci, poprzez ich segregację wg rzekomych orientacji seksualnych, jest właśnie takim szkodliwym działaniem, celowym zwróceniem uwagi na sprawy, którymi młodzi ludzie mogliby się ewentualnie zainteresować w późniejszym okresie rozwoju - czytamy w oświadczeniu.

Kampania „LGBT+ja” jest adresowana do młodzieży i realizowana pod hasłami: „Masz we mnie sojusznika”, „Masz we mnie sojuszniczkę”. - Złe i okrutne słowa, na które nikt nie reaguje, brak działań profilaktycznych, granie kartą homofobii dla interesów politycznych stopniowo tworzą coraz większą przestrzeń dla aktów agresji i innych form dyskryminacji. Obojętność i brak dyskusji na temat praw mniejszości stają się de facto przyzwoleniem na krzywdę, również dzieci i młodzieży – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Jak wynika z ubiegłorocznych badań aż 7 na 10 nastolatków LGBT+ w naszym kraju ma do czynienia z homofobiczną przemocą. W efekcie, połowę nastoletnich osób LGBT+ dopada depresja, a ok. 70% ma myśli samobójcze.

W oświadczeniu małopolska kurator oświaty zaznaczyła, iż  w związku ze szczególną sytuacją, związaną z pandemią i powrotem dzieci do szkół, wsparcie należy okazać wszystkim dzieciom i młodzieży. - Mamy im pomóc w odbudowaniu więzi społecznych, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, które w dużej mierze utraciły - napisała Barbara Nowak. - W polskich szkołach ważny jest każdy uczeń. Nieposzanowanie czyjejkolwiek godności musi zawsze spotykać się z potępieniem i zdecydowanym działaniem osób dorosłych. Podobnie, każdy pomysł władz samorządowych ingerowania w sprawy edukacji i wychowania jest przekroczeniem kompetencji i spotka się ze stosowną, określoną prawem, reakcją organu nadzoru pedagogicznego - dodała.

Zaapelowała także do dyrektorów tarnowskich szkół. - Proszę o poinformowanie rodziców o tym, że akcje samorządu promujące środowiska LGBT + nie mają akceptacji organu nadzoru pedagogicznego i że razem stoimy na straży bezpieczeństwa ich dzieci nie pozwalając na ideologiczną indoktrynację - zakończyła.

17 maja, kiedy w Tarnowie odbywały się wydarzenia związane z kampanią "LGBT+ja", nie jest datą przypadkową. W 1990 roku z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia wykreślono bowiem homoseksualizm. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii.

Do oświadczeń kuratorium oświaty i kurii odniósł się tarnowski samorząd. - Autorzy obydwu oświadczeń mylą fakty i wymyślają nieistniające wydarzenia, bowiem miasto nie planowało i nie planuje w tarnowskich szkołach jakiejkolwiek aktywności związanej ze wspieraniem ogólnopolskiej kampanii „LGBT+ja”. Tarnów, odpowiadając na apel m.in. Związku Miast Polskich, wspiera kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem „LGBT+ja”, której celem jest zachęcenie nastolatków do okazywania wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. Po prostu chcemy pomóc zwrócić uwagę na pomijany przez wielu problem, który staje się coraz poważniejszy, bo według ubiegłorocznych badań aż 7 na 10 nastolatków LGBT+ w naszym kraju ma do czynienia z homofobiczną przemocą i w efekcie połowę nastoletnich osób LGBT+ dopada depresja, a ok. 70% ma myśli samobójcze - tłumaczy Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa.

17 maja miasto i BWA zorganizowały jedną imprezę. O tym jak ważne są akceptacja i zrozumienie drugiego człowieka przekonywali autorzy wystawy fotograficznej „nieTOLERANCJA”, której wernisaż odbył się w Parku Strzeleckim. Wystawa, autorstwa młodych fotografików z grupy Wyrównani powstała we współpracy z Komisją Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, objęta jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.  W Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii różne swoje działania zaplanowały również działające w Tarnowie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i grupy, zarówno formalne, jak nieformalne. - Nie są to jednak działania miasta - dodaje rzecznik.

fot. ilustracyjne/pixabay

Tarnów - najnowsze informacje