piątek, 14 maja 2021 09:00

Tarnów włączył się w kampanię LGBT+ja. Kuria komentuje: „Sprzeciwiamy się i domagamy się zaniechania tych działań”

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów włączył się w kampanię LGBT+ja. Kuria komentuje: „Sprzeciwiamy się i domagamy się zaniechania tych działań”

Kampania „LGBT+Ja” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę trwa od lutego. Podejmuje problem przemocy wobec nieheteronotmatywnych i transpłciowych nastolatków. Zachęca do okazywania wsparcia. W tę akcję włączył się samorząd Tarnowa. - Chcemy by Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, by był miejscem znanym z tolerancji, miejscem dialogu, miejscem znanym z otwartości na innych i miejscem wsłuchiwania się w bardzo różne głosy – mówił prezydent Roman Ciepiela. Takim działaniom sprzeciwia się kuria i instytucje diecezjalne. W oficjalnym oświadczeniu napisano między innymi o "domaganiu się zaniechania tych działań".

- Celem akcji „LGBT+ ja” jest zachęcenie młodych ludzi do wyrażania wsparcia dla swoich rówieśników i reagowania na przemoc. Ale projekt ten jest kierowany także do dorosłych: rodziców, nauczycieli, wszystkich tarnowian. Z badań Kampanii Przeciw Homofobii jasno wynika, że ogromna większość dzieci LGBT+ nie znajduje akceptacji w swoich rodzinach. Także szkoły bardzo często nie tworzą przyjaznego środowiska - tłumaczy cel akcji tarnowski samorząd.

Przeciwko organizacji tego wydarzenia w Tarnowie protestują przedstawiciele Kościoła. Na oficjalnej stronie Diecezji Tarnowskiej opublikowano stanowisko instytucji diecezjalnych w Tarnowie w sprawie włączenia się przez Urząd Miasta Tarnowa w kampanię „LGBT+ja”

- Pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie działaniami zapowiedzianymi na dzień 17 maja br. przez Urząd Miasta Tarnowa związanymi z włączeniem się w kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod hasłem: „LGBT+ja”. Chociaż – w swoich założeniach – ma ona zachęcać młodych ludzi do okazywania wsparcia dla swoich „nieheteronormatywnych i transpłciowych” rówieśników, to jednak – w praktyce – może stać się przestrzenią promowania błędnych idei oraz zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów, w które zostaną uwikłane środowiska szkolne, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodziny. Z dużą dozą prawdopodobieństwa planowany na 17 maja br. powrót uczniów do szkół, zamiast stopniowego powrotu do normalności w schyłkowej fazie pandemii, może stać się czasem kolejnych niepokojów i gorszących sytuacji - czytamy we wstępie.

Tarnowski szpital św. Łukasza zamyka oddział covidowy. Gdzie będą trafiać zakażeni pacjenci?
Wiadomości Tarnów. Koronawirus. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza likwiduje oddziały, na których do tej pory leczeni byli pacjenci zakażeni koronawirusem. Wszystkie łóżka covidowe mają zniknąć do 15 maja.

W dalszej części oświadczenia sygnatariusze listu wskazali, iż "stanowczo potępiają wszelkie przejawy agresji i przemocy wobec osób, o których wspomina przywołana kampania społeczna". Powołali się na Katechizm Kościoła Katolickiego, który stwierdza, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane".

W liście skrytykowano także prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę. - Można odnieść wrażenie, że w kwestii troski o wzajemny szacunek oraz walkę z wszelkimi przejawami przemocy i dyskryminacji, mamy do czynienia z „podwójnymi standardami” w Tarnowie - czytamy. Wówczas odniesiono się do słów Romana Ciepieli, który opowiadając o dołączeniu przez miasto do akcji powiedział, iż "samorząd chce by Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść". - Trudno jednak odnaleźć podobną wypowiedź Pana Prezydenta, która jednoznacznie potępiałaby m.in. agresję słowną, skierowaną wobec konkretnych osób i instytucji, która tak obficie wylewała się na ulice Tarnowa podczas marszów związanych z tzw. Strajkiem Kobiet, także z ust osób identyfikujących się z ruchem „LGBT+”. Pojawia się więc uzasadniona obawa, że decyzja o włączenie się we wspomnianą kampanię ma wymiar bardziej polityczny niż społeczny - napisano w liście.

W oświadczeniu stwierdzono dodatkowo, iż pod uwagę wzięto zagrożenia związane z "pomieszaniem tolerancji z permisywizmem oraz jednoznaczność nauczania Kościoła katolickiego". - W związku z tym sprzeciwiamy się planowanej m.in. w tarnowskich szkołach kampanii „LGBT+ja” i domagamy się zaniechania tych działań. Uważamy ją za niewystarczającą w swoich założeniach, a co za tym idzie szkodliwą w procesie wychowawczym młodego pokolenia, a także godzącą w dobro małżeństw i rodzin - zakończono.

Zarzuty odpiera magistrat. - Autorzy obydwu oświadczeń mylą fakty i wymyślają nieistniające wydarzenia, bowiem miasto nie planowało i nie planuje w tarnowskich szkołach jakiejkolwiek aktywności związanej ze wspieraniem ogólnopolskiej kampanii „LGBT+ja”. Tarnów, odpowiadając na apel m.in. Związku Miast Polskich, wspiera kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem „LGBT+ja”, której celem jest zachęcenie nastolatków do okazywania wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. Po prostu chcemy pomóc zwrócić uwagę na pomijany przez wielu problem, który staje się coraz poważniejszy, bo według ubiegłorocznych badań aż 7 na 10 nastolatków LGBT+ w naszym kraju ma do czynienia z homofobiczną przemocą i w efekcie połowę nastoletnich osób LGBT+ dopada depresja, a ok. 70% ma myśli samobójcze - tłumaczy Ireneusz Kutrzuba.

17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. - Miasto i BWA zorganizowały w tym dniu jedną imprezę. O tym jak ważne są akceptacja i zrozumienie drugiego człowieka przekonywali autorzy wystawy fotograficznej „nieTOLERANCJA”, której wernisaż odbył się w Parku Strzeleckim. Wystawa, autorstwa młodych fotografików z grupy Wyrównani powstała we współpracy z Komisją Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, objęta jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich. W Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii różne swoje działania zaplanowały również działające w Tarnowie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i grupy, zarówno formalne, jak nieformalne. Nie są to jednak działania miasta - tłumaczy rzecznik prezydenta Tarnowa, Ireneusz Kutrzuba.

Kuratorium apeluje do dyrektorów i nauczycieli tarnowskich szkół. Chodzi o kampanię “LGBT+ja”
Wiadomości Tarnów. Samorząd Tarnowa włączył się w kampanię “LGBT+ja”. Zaniechania tych działań domaga się kościół. Sprawę komentuje także kuratorium oświaty.

W sprawie organizowanych wydarzeń Urząd Miasta przesłał wyjaśnienia, które publikujemy poniżej.

"Autorzy obydwu oświadczeń mylą fakty i wymyślają nieistniające wydarzenia, bowiem miasto nie planowało i nie planuje w tarnowskich szkołach jakiejkolwiek aktywności związanej ze wspieraniem ogólnopolskiej kampanii „LGBT+ja”.

Tarnów, odpowiadając na apel m.in. Związku Miast Polskich, wspiera kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod hasłem „LGBT+ja”, której celem jest zachęcenie nastolatków do okazywania wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych i transpłciowych rówieśników. Po prostu chcemy pomóc zwrócić uwagę na pomijany przez wielu problem, który staje się coraz poważniejszy, bo według ubiegłorocznych badań aż 7 na 10 nastolatków LGBT+ w naszym kraju ma do czynienia z homofobiczną przemocą i w efekcie połowę nastoletnich osób LGBT+ dopada depresja, a ok. 70% ma myśli samobójcze.  

- Moim zdaniem to normalne, że chcemy, aby Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, by był znany z tolerancji, był miejscem dialogu, otwartości na innych i miejscem wsłuchiwania się w bardzo różne głosy – mówi prezydent Roman Ciepiela. - Celem akcji „LGBT+ ja” jest zachęcenie młodych ludzi do wyrażania wsparcia dla swoich rówieśników i reagowania na przemoc. Ale zachęcamy także do takiego wsparcia również dorosłych: rodziców, nauczycieli, wszystkich tarnowian – podkreśla prezydent.  

17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. Miasto i BWA zorganizowały w tym dniu jedną imprezę. O tym jak ważne są akceptacja i zrozumienie drugiego człowieka przekonywali autorzy wystawy fotograficznej „nieTOLERANCJA”, której wernisaż odbył się w Parku Strzeleckim. Wystawa, autorstwa młodych fotografików z grupy Wyrównani powstała we współpracy z Komisją Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, objęta jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.  W Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii różne swoje działania zaplanowały również działające w Tarnowie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i grupy, zarówno formalne, jak nieformalne. Nie są to jednak działania miasta".

Poniżej pełna treść oświadczenia kurii i instytucji diecezjalnych.

"Stanowisko instytucji diecezjalnych w Tarnowie w sprawie włączenia się przez Urząd Miasta Tarnowa w kampanię „LGBT+ja”
Pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie działaniami zapowiedzianymi na dzień 17 maja br. przez Urząd Miasta Tarnowa związanymi z włączeniem się w kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod hasłem: „LGBT+ja”. Chociaż – w swoich założeniach – ma ona zachęcać młodych ludzi do okazywania wsparcia dla swoich „nieheteronormatywnych i transpłciowych” rówieśników, to jednak – w praktyce – może stać się przestrzenią promowania błędnych idei oraz zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów, w które zostaną uwikłane środowiska szkolne, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodziny. Z dużą dozą prawdopodobieństwa planowany na 17 maja br. powrót uczniów do szkół, zamiast stopniowego powrotu do normalności w schyłkowej fazie pandemii, może stać się czasem kolejnych niepokojów i gorszących sytuacji.
Już na początku pragniemy zaznaczyć, iż stanowczo potępiamy wszelkie przejawy agresji i przemocy wobec osób, o których wspomina przywołana kampania społeczna. Sam Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza iż: „Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji” (nr 2358). Chcemy podążać za tym nauczaniem, potwierdzonym w publicznym nauczaniu ostatnich papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Jednak zauważamy, że coraz częściej ów „szacunek, współczucie i delikatność” są utożsamiane z akceptacją, czy wręcz promocją tego typu zachowań. Tymczasem, jak czytamy w Katechizmie: „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że «akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane». Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane” (nr 2357). Tymczasem w zapowiadanej kampanii nie ma mowy o tym, że wspomniane skłonności są poważnym nieuporządkowaniem, zaś osoby, które ich doświadczają należy wspierać w ich przezwyciężaniu (por. KKK 2359). Wobec takiego podejścia do tej kwestii stanowczo protestujemy.
Można również odnieść wrażenie, że w kwestii troski o wzajemny szacunek oraz walkę z wszelkimi przejawami przemocy i dyskryminacji, mamy do czynienia z „podwójnymi standardami” w Tarnowie. W wywiadzie dotyczącym opisywanej akcji Pan Prezydent Roman Ciepiela stwierdził bowiem: „Chcemy by Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, by był miejscem znanym z tolerancji, miejscem dialogu, miejscem znanym z otwartości na innych i miejscem wsłuchiwania się w bardzo różne głosy” (zob. Dajmy im wsparcie, czyli LGBT+ja, https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Dajmy-im-wsparcie-czyli-LGBT-ja, dostęp 10.05.2021). Trudno jednak odnaleźć podobną wypowiedź Pana Prezydenta, która jednoznacznie potępiałaby m.in. agresję słowną, skierowaną wobec konkretnych osób i instytucji, która tak obficie wylewała się na ulice Tarnowa podczas marszów związanych z tzw. Strajkiem Kobiet, także z ust osób identyfikujących się z ruchem „LGBT+”. Pojawia się więc uzasadniona obawa, że decyzja o włączenie się we wspomnianą kampanię ma wymiar bardziej polityczny niż społeczny.
Mając więc na uwadze zagrożenia związane z pomieszaniem tolerancji z permisywizmem oraz jednoznaczność zaprezentowanego powyżej nauczania Kościoła katolickiego, sprzeciwiamy się planowanej m.in. w tarnowskich szkołach kampanii „LGBT+ja” i domagamy się zaniechania tych działań. Uważamy ją za niewystarczającą w swoich założeniach, a co za tym idzie szkodliwą w procesie wychowawczym młodego pokolenia, a także godzącą w dobro małżeństw i rodzin. Artykułowane cele akcji, czyli przeciwstawianie się przemocy i dyskryminacji, nie mogą przysłonić całego kontekstu, na który składają się z jednej strony ideologiczna podbudowa ruchów związanych ze środowiskiem „LGBT+”, eskalacja przemocy w trakcie różnego rodzaju marszy i protestów oraz działania polityczne, zaś z drugiej strony wolność szkoły od wpływów ideologicznych i politycznych oraz prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci według wyznawanych przez siebie wartości.

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. Marek Kluz – dziekan
Sąd Diecezjalny w Tarnowie
Ks. Rafał Wierzchanowski – Oficjał Sądu
Kuria Diecezjalna w Tarnowie
Ks. Robert Kantor – kanclerz
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej
Pan Robert Rybak – prezes
Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie im. Abp. Jerzego Ablewicza
Pan Antoni Zięba - prezes
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
Pan Stanisław Klimek – prezes
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie
Pani Magdalena Urbańska – prezes
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej
Pan Grzegorz Opioła – prezes
Ruch Światło-Życie
Ks. Paweł Płatek
Domowy Kościół
Państwo Anna i Jerzy Talarowie – para diecezjalna
Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa”
Ks. Krzysztof Ciebień – duszpasterz Akademicki
Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa
Pani Beata Stach – lider
Wspólnota Mężczyzn św. Józefa
Pan Piotr Smajdor - lider"

fot. ilustracyjne/pixabay

Tarnów - najnowsze informacje