sobota, 2 grudnia 2023 10:38

Lapidarium w Porębie Radlnej otwarte po remoncie. Przypomina o polskiej historii

Autor Marzena Gitler
Lapidarium w Porębie Radlnej otwarte po remoncie. Przypomina o polskiej historii

W Porębie Radlnej odbyło się uroczyste otwarcie po remoncie miejscowego Lapidarium. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie, przedstawiciele społeczności lokalnej, samorządu oraz zaproszeni goście. Renowacja objęła modernizację schodów wejściowych, ogrodzenia i krzyży nagrobnych, wykonanie tablicy pamiątkowej i odnowienie krzyża głównego.

Na niewielkim wzgórzu, w centrum Poręby Radlnej, znajduje się wyjątkowe miejsce pamięci. Kiedyś stał tam drewniany kościół, który w 1933 roku został zniszczony podczas burzy. Nowy rozdział w historii porębskiego wzgórza to rok 2006, kiedy to utworzono Lapidarium. Powstało z odnalezionych nie tylko w Porębie Radlnej ale i całej okolicy krzyży oraz tablic nagrobnych z mogił żołnierzy z okresu I wojny światowej. Z czasem Lapidarium stało się dla mieszkańców Poręby Radlnej miejscem pamięci i edukacji patriotycznej. Miejsce pozostaje pod stałą opieką gminy Tarnów, miejscowej szkoły, strażaków z OSP, sołtysa i samych mieszkańców.

- Lapidarium jest ważnym miejscem dla społeczności całej miejscowości w tym naszej, szkolnej. Szkoła wspomaga i przychodzi tutaj w święta patriotyczne. Chciałabym również, aby w przyszłości w tym miejscu powstała tablica upamiętniająca żołnierzy niezłomnych z naszej okolicy – mówiła dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej Krystyna Olszówka-Łępa.

W uroczystości w Lapidarium, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, udział wzięli poseł Anna Pieczarka, wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik, przewodnicząca rady Wiesława Mitera, wiceprzewodniczący rady Stanisław Sarad, radny Jan Skórka, sołtys Poręby Radlnej Wojciech Hońdo, dyrektor szkoły Krystyna Olszówka-Łępa wraz z uczniami klas IV-VIII, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora oraz mieszkańcy.

– Dziękuje wszystkim mieszkańcom, dziękuję całej społeczności za to, że tak pięknie dbacie o to miejsce. My jako samorząd możemy Was tylko w tym wspomagać – mówił w trakcie uroczystości wójt Grzegorz Kozioł. I faktycznie, w ostatnim czasie Lapidarium przeszło wiele prac renowacyjnych. Dzięki pozyskaniu przez gminę Tarnów środków z Województwa Małopolskiego w wysokości 14 tysięcy złotych z programu „Małopolska Pamięta” wyremontowano ogrodzenie, schody wejściowe, ustawiono i odrestaurowano krzyże. Szkoła w Porębie Radlnej otrzymała zaś z Fundacji Orlen w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” 15 tysięcy złotych na wykonanie tablicy pamiątkowej Jordanów oraz tablicy informacyjnej.

– Z odnowienia Lapidarium cieszę się bardzo, ponieważ to był projekt mojego zmarłego męża. On pierwszy zaczął o tym myśleć i próbował to robić, niestety nie zdążył. Bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim, którzy zrealizowali ten projekt – mówiła Urszula Knapik, żona Tadeusza Knapika, zmarłego pomysłodawcy przeprowadzenia gruntownej renowacji lapidarium.

W trakcie wydarzenia historię powstania Lapidarium przybliżył zgromadzonym sołtys Poręby Radlnej Wojciech Hońdo. Jak wspominał jeden z najstarszych mieszkańców wsi Marian Wzorek, zwracając się do uczniów, miejsce to nazywane było „kościeliskiem”. – My tu kiedyś jako na nartach zjeżdżaliśmy z górki. Więc niewiele brakowało, by o miejscu dawnego kościoła zapomnieć. Dziękuję więc wszystkim, którzy pomyśleli by utworzyć tu takie miejsce – mówił. - Zobowiązujemy się do pielęgnowania wszystkich tych tradycji, które związane są z tym miejscem – dodawał radny Jan Skórka.
Poświęcenia nowej tablicy Jordanów dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Jerzy Gawle.

Inf. i fot. UG Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka