czwartek, 8 lutego 2024 16:06

Łukasz Smółka: Mieszkańcy Małopolski zasługują na nowoczesne drogi! Zakończyła się rozbudowa DW 964 na terenie gminy Niepołomice

Autor Artykuł sponsorowany
Łukasz Smółka: Mieszkańcy Małopolski zasługują na nowoczesne drogi! Zakończyła się rozbudowa DW 964 na terenie gminy Niepołomice

– Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób związanych z realizacją projektu, droga wojewódzka nr 964 na terenie gminy Niepołomice stanowi teraz nowoczesną i funkcjonalną trasę komunikacyjną – mówi Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. – Cieszę się, że obietnica, którą złożyłem mieszkańcom gminy stała pod koniec ubiegłego roku faktem - dodaje.

24 sierpnia 2022 roku poprzez podpisanie umowy rozpoczął się proces rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 964 o łącznej długości 7,75 km. Prace zakończyły się 21 grudnia 2023 roku. Wartość robót budowlanych wyniosła imponującą kwotę 56 432 284,87 zł.

W ramach inwestycji poszerzono jezdnię drogi wojewódzkiej do szerokości od 6,5 m do 7 m, co znacząco zwiększyło komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto przeprowadzono przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym 3 z drogami powiatowymi i 18 z drogami gminnymi, co przyczyniło się do poprawy płynności ruchu drogowego.

Przez ostatnie pięć lat rozwój infrastruktury drogowej był dla mnie priorytetem. Dobre drogi są czynnikiem, który nie tylko poprawia komfort podróży, ale również przyciąga nowych inwestorów. Dobra infrastruktura drogowa jest kluczem do rozwoju regionu na każdej płaszczyźnie. Przykładem tego typu działań jest choćby rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie Gminy Niepołomice, której zakończenie miało miejsce pod koniec ubiegłego roku – mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kolejnym istotnym elementem projektu była budowa, przebudowa oraz remont chodników na długości około 4,5 km, co wpłynęło korzystnie na bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowo, zbudowano lub przebudowano 14 zatok autobusowych oraz zatokę postojową, co zwiększyło komfort podróży komunikacją publiczną.

Warto również zaznaczyć, że w ramach projektu doświetlono 10 przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem, co dodatkowo podniosło poziom bezpieczeństwa na drodze jej niechronionych użytkowników.

Nie można również pominąć znaczenia działań związanych z uzbrojeniem terenu. Przebudowano sieci kanalizacyjne, wodociągowe, teletechniczne oraz energetyczne, co zapewniło lepszy dostęp do infrastruktury podczas eksploatacji drogi.

Całkowity koszt projektu wyniósł 58 111 499,54 zł, przy czym część tych wydatków została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 47 856 684,66 zł.

Realizacja tej inwestycji przyniosła liczne korzyści dla mieszkańców regionu, poprawiając infrastrukturę drogową oraz zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróży. Dzięki zaangażowaniu wszystkich osób związanych z realizacją projektu, droga Wojewódzka nr 964 na terenie Gminy Niepołomice stanowi teraz nowoczesną i funkcjonalną trasę komunikacyjną, spełniającą potrzeby społeczności lokalnej. Cieszę się, że obietnica, którą złożyłem mieszkańcom Gminy stała pod koniec ubiegłego roku faktem – mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka