poniedziałek, 27 grudnia 2021 13:53

Małopolska: Biskupi udzielili dyspensy na Sylwestra

Autor Tomasz Stępień
Małopolska: Biskupi udzielili dyspensy na Sylwestra

– Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - mówi kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. I korzystając z tego prawa biskupi w Małopolsce udzielili dyspensy na Sylwestra.

Na terenie Małopolski przecinają się tereny kilku diecezji. Centralna część to Archidiecezja Krakowska, wschodnia - diecezja tarnowska, północna - diecezja kielecka, a zachodnia to diecezja bielsko-żywiecka. Do tego Gorlice i okolice należą do diecezji rzeszowskiej. Zgodnie z Kan. 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszyscy katolicy, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, we wszystkie piątki całego roku powinni zachować wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów. Ale najbliższy piątek to Sylwester - czas zabawy. Na szczęście biskupi spojrzeli ze zrozumieniem na potrzeby wiernych i udzielili na Sylwestra dyspensy.

– Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce oraz odpowiadając na prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r. – pisze Jan Piotrowski, biskup kielecki.

– Ponieważ ostatni dzień roku 2021, siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego 31 grudnia, przypadający w piątek, będzie tradycyjnie obchodzony w sposób radosny, przy wspólnym posiłku i zabawie, zgodnie z przepisem kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam na ten dzień w Archidiecezji Krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia – napisał z kolei abp. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski.

Dyspensy udzielili także biskupi Andrzej Jeż, biskup tarnowski i Jan Wątroba, biskup rzeszowski. Oświadczenia o dyspensie nie wydał jeszcze biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, ale zapewne to tylko kwestia czasu.

Biskupi jednocześnie zachęcają tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli działania miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Można także odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub ofiarować jałmużnę.

Małopolska - najnowsze informacje