sobota, 19 czerwca 2021 15:28

Małopolska: Od dziś koniec z dyspensą. Arcybiskup Jędraszewski przypomina – nieobecność na mszy to grzech ciężki

Autor Tomasz Stępień
Małopolska: Od dziś koniec z dyspensą. Arcybiskup Jędraszewski przypomina – nieobecność na mszy to grzech ciężki

Arcybiskup Marek Jędraszewski odwołał dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. Obowiązywała ona, ze względu na stan pandemii, od 17 października 2020 roku w całej Archidiecezji Krakowskiej. Dekret odwołujący dyspensę obowiązuje od 19 czerwca.

Arcybiskup polecił równocześnie, aby księża powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. – Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181) – pisze arcybiskup Jędraszewski.

Jak informuje krakowska kuria, nie zmienia się natomiast zezwolenie udzielone kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji, czyli trzykrotnego odprawiania Mszy świętej tego samego dnia. Odprawianie trzech mszy w ciągu jednego dnia przez tego samego kapłana jest dopuszczalne tylko za zgodą biskupa. Arcybiskup Jędraszewski wydał taką zgodę 18 grudnia 2020 roku i nadal pozostaje ona w mocy.

Nie zmienia się także zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym.

fot: Archidiecezja Krakowska

Małopolska - najnowsze informacje