wtorek, 13 września 2022 11:22

Ruch Samorządowy TAK Dla Polski -ważne spotkanie w Tarnowie

Autor Głos 24
Ruch Samorządowy TAK Dla Polski -ważne spotkanie w Tarnowie

Spotkanie w Tarnowie
#Tarnów #Wieliczka #RuchSamorządowyTakDlaPolsko
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Demokracji spotkali się w Tarnowie przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski
.

Podczas spotkania omówiono postulaty "Liderów wspólnot lokalnych  i strony społecznej do rządu" podnoszone przez środowisko samorządowe w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.

Zaprezentowano propozycję zmiany ustawy  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o podatku od towarów i usług, którą Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia członków w Sopocie.
Przedstawiono także wspólne stanowisko - jako efekt debaty Okrągłego Stołu Samorządowego: „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne”. W debacie z udziałem samorządowców, związków zawodowych i pracowników zakładów komunalnych  omawiano   wpływ drożyzny na sytuację materialną jednostek samorządowych i pracowników zakładów świadczących usługi publiczne.

Podczas spotkania w Tarnowie dyskutowano sytuację poszczególnych samorządów miast i gminy małopolskich  w obliczu gwałtownie rosnących kosztów energii, przedstawiono informację dot. projektu ustaw waloryzujących dochody własne JST, jak również wypracowano stanowisko ws. udziału przedstawicieli gmin i powiatów Małopolski w procesie przygotowania zasad kontraktowania funduszy UE na lata 2021 - 2027.

Bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać o najważniejszych sprawach dla mieszkańców - podkreślił  Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.
W czasach gdy mieszkańców dotyka drożyzna, gdy pojawia się tyle niepewności, najważniejsze jest przekazywanie sobie informacji o trudnościach, które nas czekają. Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski przedstawił rządowi - poprzez przygotowane projekty ustaw -  rozwiązania, które w okresie kryzysu pozwoliłyby  wzmocnić usługi społeczne.

- przedstawił stanowisko samorządowe Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki, członek Zarządu Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje