czwartek, 17 lutego 2022 16:04

Małopolska. Wspólny sprzeciw wobec wszystkich wariantów S7 "Nie zgadzamy się poprowadzenie drogi przez gęsto zaludnione tereny"

Autor Marzena Gitler
Małopolska. Wspólny sprzeciw wobec wszystkich wariantów S7 "Nie zgadzamy się poprowadzenie drogi przez gęsto zaludnione tereny"

"Nie zgadzamy się na propozycje poprowadzenia drogi ekspresowej przez gęsto zaludnione tereny naszych gmin, których realizacja przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne. Apelujemy o wycofanie się z przedstawionych propozycji i o podjęcie takich działań, które będą społecznie akceptowalne" - wójtowie i burmistrzowie podkrakowskich gmin podpisali wspólny protest przeciwko wszystkim wariantom przebiegu nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice przedstawionym przez GDDKiA.

17 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych samorządowcy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wszystkich sześciu wariantów zaproponowanych przed GDDKiA.

Przypomnijmy: 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wideokonferencji przedstawiła "Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice. Zaprezentowane warianty były sporym zaskoczeniem dla biorących udział w spotkaniu samorządowców. Protest wobec poszczególnych wariantów wyrazili samorządowcy wszystkich gmin, przez które może zostać poprowadzona nowa S7.  

W spotkaniu w Świątnikach Górnych samorządowcy przyjęli wspólne stanowisko. W piśmie zatytułowanym "SPRZECIW wobec propozycji korytarzy drogi ekspresowej S7 zaproponowanych w „Studium Korytarzowym dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków — Myślenice" wszyscy obecni na spotkaniu burmistrzowie i wójtowie podkreślili, że wyrażają "zdecydowany sprzeciw wobec wszystkich 6 zaproponowanych w tym dokumencie wariantów".

Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

Samorządowcy przypominają, że tereny, przez które ma być poprowadzona nowa S7 we wszystkich wariantach to głównie tereny mieszkaniowe i cenne tereny zielone. "Na terenie naszych gmin w ostatnich latach powstało wiele nowych inwestycji mieszkalnych, głownie domów jednorodzinnych. Obszar ten jest dzisiaj dość mocno zurbanizowany, ale wciąż zachowuje wiele cennych przyrodniczo terenów. Wspólnie z mieszkańcami podjęliśmy również i podejmujemy szereg działań inwestycyjnych. mających na celu poprawę stanu powietrza i środowiska naturalnego, a także zachowania terenów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych, w tym należących do światowego dziedzictwa" - czytamy w dokumencie.

Włodarze są przeciwko wariantom trasy, które zniweczą ich wysiłki w rozwój i integrację miast i gmin. "Gminy "zostaną „przecięte" na dwie części, miejscowości, przez które miałaby przechodzić nowa droga, zostaną „rozerwane" szerokim na ok. 100 m pasem, co spowoduje negatywne skutki dla środowiska naturalnego, w znaczący sposób utrudni życie i codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz może nieodwracalnie przekreślić dorobek ich życia" - argumentują.

Przypominają też o protestach, które nowe warianty wywołały w społeczeństwie i zachęcają GDDKiA do podjęcia dialogu z mieszkańcami. "Propozycje korytarzy przedstawione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wzbudziły i wzbudzają liczne emocje i protesty mieszkańców. Uważamy, że w tym zakresie niezbędny jest dialog społeczny. Tylko takie podejście może zapewnić nową jakość infrastruktury drogowej, która ma służyć jej użytkownikom, ale z poszanowaniem i uwzględnieniem interesów społeczności lokalnych" - przekonują. "Nie akceptujemy rozwiązań takich jak zawarte w Studium Korytarzowym, które wywołują silne emocje społeczne i nie są powszechnie akceptowalne. Nie zgadzamy się na propozycje poprowadzenia drogi ekspresowej przez gęsto zaludnione tereny naszych gmin, których realizacja przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne. Apelujemy o wycofanie się z przedstawionych propozycji i o podjęcie takich działań, które będą społecznie akceptowalne" - dodają na zakończenie.

Pod dokumentem podpisali się: Małgorzata Duży - burmistrz Świątnik Górnych, Renata Gawlik - wójt Gminy Biskupice, Piotr Piotrowski  - wójt Gminy Mogilany oraz Artur Kozioł  - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Jednocześnie samorządowcy zaprosili pozostałych wójtów i burmistrzów do wsparcia protestu wobec zaproponowanych przez GDDKiA projektów przebiegu drogi ekspresowej.

Samorządowcy podziękowali też mieszkańcom, którzy tak licznie angażują się w akcję zbierania podpisów przeciwko S7 w wariantach przygotowanych przez GDDKiA.

fot. UG Świątniki Górne

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka