poniedziałek, 14 lutego 2022 16:45

Co z nowym wariantem S7? Protestuje powiat wielicki, Swoszowice i Mogilany

Autor Marzena Gitler
Co z nowym wariantem S7? Protestuje powiat wielicki, Swoszowice i Mogilany

Coraz więcej samorządów protestuje przeciw zaproponowanym przez GDDKiA wariantom przebiegu nowego odcinka Zakopianki. Zarząd Sprzeciw wobec dokumentu wyraziły władze Mogilan i Wieliczki. Protestują mieszkańcy Swoszowic. Stanowisko wobec przebiegu S7 przez powiat wielicki opublikował właśnie Zarząd Powiatu Wielickiego.

Przypomnijmy: 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wideokonferencji przedstawiła "Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice, z czego aż pięć poprowadzonych przez powiat wielicki.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców z Małopolski. Dla wielu przebieg trasy był zupełnym zaskoczeniem.

Studium korytarzowe dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. - opr. GDDKiA

S7 nie przez Swoszowice!

Sprzeciw wobec przebiegu trasy przez Swoszowice wyraził krakowski radny Michał Starobrat. "Krakowianie nie akceptują realizacji wariantów korytarzy dla inwestycji, które poprowadzone są przez obszary silnie zurbanizowane, mające atrakcyjne walory krajobrazowe, charakteryzujący się unikalnymi walorami przyrodniczymi w granicach miasta Kraków. Społeczny niepokój mieszkańców budzi również perspektywa obarczenia mieszkańców dzielnicy X Swoszowice całym ciężarem przejęcia ruchu samochodów na południe Małopolski, co negatywnie wpłynie na jakość powietrza i rozszerzy obszary z przekroczonymi normami hałasu" - napisał na Facebooku. Zaapelował też o podpisywanie petycji "Sprzeciw wobec budowy brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7 Myślenice-Kraków na terenach gminy Kraków". "Petycja jest głosem sprzeciwu zaniepokojonych mieszkańców południowych obszarów Krakowa i okolic, wobec zaprezentowanych w dniu 27 stycznia 2022 r. przez GDDKiA wstępnych lokalizacji korytarzy pod przyszłą drogę ekspresową S7, uzupełniającą brakujący jej fragment od Myślenic do Krakowa, które przebiegają w obrębie granic miasta Kraków" - poinformował.

NIE DLA BUDOWY BRAKUJĄCEGO FRAGMENTU DROGI EKSPRESOWEJ S7 MYŚLENICE-KRAKÓW W GRANICACH MIASTA KRAKÓW !!! Proszę...

Opublikowany przez Michał Starobrat Radny Miasta Krakowa Niedziela, 6 lutego 2022

Pod petycją podpisało się już blisko 400 osób.

S7 nie przez Mogilany!

Sprzeciw wobec wariantu S7 przez Mogilany wyrazili też tamtejsi samorządowcy.

"W dniu dzisiejszym tj. 07 lutego br. szczegółowo przeanalizowaliśmy warianty – korytarze przebiegu nowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Krakowem, a Myślenicami.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zaproponowała 6 wariantów - korytarzy przebiegu nowej trasy.

Nasze stanowisko jest następujące - nowy odcinek drogi ekspresowej (S7) pomiędzy Krakowem, a Myślenicami nie może przebiegać przez teren Gminy Mogilany!

Przypominamy, że już w tej chwili przez naszą Gminę przebiega droga szybkiego ruchu (DK7-„Zakopianka”), która podzieliła Gminę na dwie części, co utrudnia życie i funkcjonowanie mieszkańcom. Już obecnie przez Gminę przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy samochodów na dobę i to powoduje wiele uciążliwości: korki, zanieczyszczenie powietrza, wypadki w tym wypadki śmiertelne, gdyż brak jest bezkolizyjnych skrzyżowań i bezpiecznych przejść dla pieszych.

Musimy doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa i zlikwidować korki na już istniejącej drodze („Zakopiance”). Jak najszybciej muszą powstać wiadukty w Gaju, Libertowie i bezkolizyjne rozwiązania w Opatkowicach. Wydaje się, że nasze wieloletnie starania zostaną zwieńczone sukcesem, bo prawdopodobnie na wiosnę br. rozpocznie się budowa wiaduktu w Gaju i projektowany jest wiadukt i przejście podziemne w Libertowie.

Podsumowując, jesteśmy zatem za budową nowego odcinka drogi ekspresowej między Krakowem a Myślenicami, pod warunkiem, że będzie ona w całości omijać naszą Gminę" -
czytamy w stanowisku pod którym podpisał się Wójt Gminy Mogilany – Piotr Piotrowski oraz radni: Staszczak Zbigniew – Przewodniczący Rady Gminy, Lucyna Kufrej – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Katarzyna Ożóg – Suder - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Jadwiga Chachlica, Marek Fąfrowicz, Andrzej Goliński, Maria Kotarba, Jan Marek, Marek Medyk, Marek Pałka, Mateusz Paszta, Mieczysław Sikora, Czesław Szczurek, Zofia Węglarz, Jerzy Przeworski.

Swoje stanowisko samorządowcy przesłali do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Zaapelowali też do mieszkańców o zapoznanie się z ze studium korytarzowym, które znajduje się na stronie internetowej GDDKiA w Krakowie oraz przesyłanie swoich opinii do Urzędu Gminy Mogilany.

S7 nie przez Wieliczkę!

O problemach, jakie wywoła poprowadzenie nowego odcinka S7 przez powiat wielicki poinformował też GDDKiA burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. - Niezrozumiałe wydaje się postulowanie i wprowadzanie rozwiązań, zawartych w Studium Korytarzowym, które wywołują tak silne emocje społeczne i powszechnie nie są akceptowane - skomentował i stwierdził, że ich "realizacja (...) nie może uzyskać poparcia instytucjonalnego ze strony władz Miasta i Gminy" - ocenił włodarz Wieliczki.

Przestrzegał też, że nawet jeśli nowy odcinek byłby w dużej mierze poprowadzony tunelami, budowa może zagrozić zabytkowej wielickiej kopalni.  

"Ponownie podkreślę, iż zaproponowane rozwiązania ze strony GDDKiA budzą powszechny sprzeciw, a koncepcje poszczególnych wariantów drogi ekspresowej w konsekwencji spowodują negatywne oddziaływanie na nasze środowisko oraz obniżenie wartości nieruchomości mieszkańców, narażając ich na utratę dorobku życia" - przypomniał Artur Kozioł i dodał: Dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Wieliczka za wsparcie mojego stanowiska oraz mobilizację poprzez akcję zbierania podpisów. To ważne, abyśmy w tej istotnej dla nas sprawie mówili wspólnym głosem."

Sprawą S7 zajęła się też Rada Miasta Wieliczka, które na sesji 14 lutego przyjęła na wniosek burmistrza rezolucję na ten temat. Jak czytamy w dokumencie, Rada Miejska w Wieliczce wyraziła sprzeciw wobec wskazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań dotyczących projektu budowy drogi ekspresowej S7, w którym przebieg planowanej drogi ekspresowej w 5 wariantach przecina Gminę Wieliczka.

Mieszkańcy Mogilan i Swoszowic, którzy nie zgadzają się na zaproponowany przez GDDKiA przebieg S7 obok ich domów założyli grupę na Facebooku: "Nie dla KOLEJNEJ S7 w gminie Mogilany. Protestują też Swoszowice", do której należy już blisko 600 osób. Podobna grupę" "NIE dla S7 wariant 6 przez Wieliczkę!" założyli też mieszkańcy powiatu wielickiego. Liczy już blisko 350 członków.

Stanowisko Powiatu Wielickiego

Swoje stanowisko dotyczące zaproponowanych przez GDDKiA wariantów przebiegu nowego odcinka Zakopianki opublikował też Zarząd Powiatu Wielickiego. Sprawą budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice Zarząd Powiatu Wielickiego zajął się na posiedzeniu 14 lutego.  Samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec dokumentu i zaapelowali o jego weryfikację.

Jak poinformował Zarząd Powiatu Wielickiego: "Po zapoznaniu się z dokumentacją pt. „ Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice” oraz uwzględniając wszystkie prośby i apele mieszkańców, przedstawia stanowisko w tej sprawie. Przedmiotowe stanowisko zostało w dniu dzisiejszym przedłożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie."

"Zarząd Powiatu Wielickiego pragnie wyrazić sprzeciw wobec planów, które dotyczą rozwiązań zlokalizowanych na terenie naszego Powiatu (korytarz nr 2, 3, 4, 5, 6) - czytamy w stanowisku. - Powiat Wielicki w ostatnich latach to bardzo szybko rozwijający się obszar pod względem zabudowy i liczby ludności. Co roku wydawanych jest ponad 2000 nowych pozwoleń na budowę. Powiat Wielicki jest typowym terenem zabudowy jednorodzinnej jak również szeregowej. Bardzo gwałtownie wzrasta również liczba ludności. Od chwili powstania Powiatu w 1999 r. do dziś przybyło ok. 50 tys. mieszkańców i tendencja jest cały czas wzrostowa. Niezrozumiałym dla nas jest zatem aby tyczyć nową drogę ekspresową w terenach gęsto zaludnionych. Już w tej chwili wywołuje to silne emocje, reakcje społeczne i protesty. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest również wiele użytków ekologicznych, gdzie budowa drogi spowoduje ich bezpowrotne zniszczenie. Apelujemy zatem o weryfikację Studium Korytarzowego i poszukanie takich rozwiązań, które nie będą miały negatywnego wpływu na życie mieszkańców Powiatu Wielickiego."

fot. GDDKiA

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka