niedziela, 5 kwietnia 2020 14:19

Małopolski biznes kontra koronawirus

Autor Manuel Langer
Małopolski biznes kontra koronawirus

Epidemia koronawirusa w Polsce i związane z nią ograniczenia dla  praktycznie wszystkich podmiotów i branż gospodarczych już dziś wywołują  negatywne skutki społeczno-ekonomiczne. O tym, jak szybko i skutecznie  im przeciwdziałać rozmawiali dziś członkowie zespołu zadaniowego pod  przewodnictwem wicemarszałka Tomasza Urynowicza. W pierwszym posiedzeniu  zespołu w formie online wziął udział m.in. przedstawiciel Ministerstwa  Rozwoju.

Jak wskazują badania zrealizowane przez  Konfederację Lewiatan, aż 95 proc. badanych przedsiębiorców odczuwa  skutki pandemii koronawirusa dla swoich biznesów. Szczególnie trudna  jest sytuacja branż: turystycznej, hotelarskiej, motoryzacyjnej,  gastronomicznej i transportowej – bo przedstawicieli tych właśnie  sektorów najbardziej dotknęły ograniczenia narzucone w związku  z epidemią.

O aktualnej sytuacji małopolskich przedsiębiorców  i możliwym wsparciu dla biznesu rozmawiali dziś członkowie Zespołu  Zadaniowego ds. zapobiegania w województwie małopolskim negatywnym  skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa.

Doskonale  rozumiemy, w jak trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy i robimy  co w naszej mocy, by pomóc im przetrwać ten dramatyczny czas.  Uruchomiliśmy Tarczę Antykryzysową i jesteśmy gotowi, by reagować  w zależności od dalszego rozwoju wydarzeń. Liczymy, że środki przekazane  przez województwo będą stanowić konkretne wsparcie w walce o utrzymanie  miejsc pracy i przywrócenie gospodarki na właściwe tory po zakończeniu  kryzysu - zapewnił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Wicemarszałek  Tomasz Urynowicz przypomniał, że na walkę z chorobą wywołaną  koronawirusem oraz łagodzenie skutków epidemii dla małopolskiej  gospodarki samorząd województwa przeznaczył kwotę 325 mln zł. To środki  pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego, które posłużą jako  wsparcie w ramach trzech pakietów: medycznego, przedsiębiorczości  i płynności finansowej. Fundusze te pozwolą m.in. na zakupy sprzętu  medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone  koronawirusem, na osłonę przedsiębiorstw przed skutkami gospodarczymi  i wspieranie utrzymania miejsc pracy oraz na poprawę płynności  finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie niskooprocentowanych  pożyczek, m.in. obrotowych.

By wspomóc  przedsiębiorców, jako Zarząd Województwa Małopolskiego przyjęliśmy  również założenia czasowego obniżenia stawki czynszowej netto z tytułu  najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie województwa - podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Zaznaczył  przy tym, że w związku z trwającym stanem epidemii podjęto także  działania mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności przewozowej  przez przewoźników drogowych i kolejowych.

Zespół Zadaniowy

Głównym  celem utworzonego zespołu zadaniowego jest wypracowanie propozycji  rozwiązań służących zapobieganiu w województwie małopolskim negatywnym  skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa - w szczególności mającym  wpływ na sytuację przedsiębiorców i pracowników. Zespół ma za zadanie  stworzyć propozycje programów i mechanizmów prorozwojowych oraz  instrumentów finansowych wspierania przedsiębiorców i pracowników –  a także wspierać ich wdrażanie w województwie.

Ważnym  zadaniem zespołu jest wzajemne przekazywanie informacji: zarówno  o potrzebach przedsiębiorców jak i ofercie, która będzie dostępna ze  strony Województwa Małopolskiego. W zespole reprezentowani są zarówno  przedstawiciele biznesu, nauki, jak i administracji. Wspólnie chcemy  myśleć o najlepszych rozwiązaniach. Zdajemy sobie sprawę, że muszą one  być szybkie i proste dla przedsiębiorców. Na pewno wiele wyzwań przed  nami - podsumował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Info/foto: UMWM

Małopolska - najnowsze informacje