czwartek, 4 listopada 2021 11:13

Maturzysta z Andrychowa w gronie najlepszych w kraju!

Autor Mirosław Haładyj
Maturzysta z Andrychowa w gronie najlepszych w kraju!

Mateusz Kurzyniec – absolwent technikum budowlanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie został finalistą VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” – krakowskiej fundacji „Zawsze warto” oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tym samym Mateusz znalazł się w gronie 62 najlepszych polskich maturzystów spośród 273 tysięcy zdających egzamin w roku szkolnym 2020/2021.

Warto dodać, że Mateusz uczestniczył w zajęciach przygotowawczych do matury z matematyki realizowanych w ramach projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.

Jest on realizowany od 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje Działanie 10.2.Rozwój Kształcenia Zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR. To w znacznej mierze pomogło maturzyście w osiągnięciu tak wspaniałego sukcesu.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje