sobota, 28 stycznia 2023 11:53

Wieliczka. „Samorząd 6.0": Metropolia przyszłością dla Gmin

Autor Artykuł zewnętrzny
Wieliczka. „Samorząd 6.0": Metropolia przyszłością dla Gmin

- Dzisiaj dalszy rozwój naszych miejscowości możliwy jest tylko przy silnym współdziałaniu, łączeniu się w metropolie. Współpraca sąsiadujących ze sobą dużych i małych miast oraz miejscowości pozwala na podejmowanie wspólnych działań inwestycyjnych, zapewnienie sprawnej komunikacji autobusowej i kolejowej, podejmowanie działań na rzecz klimatu i czystego powietrza a także rozwoju infrastruktury drogowej - o potrzebie jednoczenia się gmin w metropolie rozmawiamy z Burmistrz Wieliczki Arturem Koziołem.

W Sejmie złożony został wniosek o rozpoczęciu prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. Mieszkańcy z tego regionu w napięciu oczekują na głosowanie wniosku licząc na rozpoczęcie działań w tak ważnym dla nich temacie. Dlaczego tworzenie metropolii jest tak istotne? I jak sytuacja wygląda w Małopolsce, czy tu też powstanie metropolia?

- Metropolie są strategicznie ważne bo od tego zależy przyszłość naszych miast i miejscowości. W sytuacji kryzysu i wysokiej inflacji oraz problemów klimatycznych pojedynczo nie uda nam się iść do przodu. Żeby się nie zatrzymać i nadal zmieniać nasze gminy, rozwijać infrastrukturę i poprawiać jakość życia, musimy współpracować i jednoczyć swoje działania. Kilka lat temu zrobiliśmy ważny krok powołując Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Teraz również nie możemy się zatrzymać. Jak najszybciej potrzebujemy ustawy metropolitarnej. Jednak należy podkreślić, że ustawa musi być tak dobra, aby nie zepsuła wszystkiego co budowaliśmy przez ostatnie lata. Przyglądam się staraniom o podjęcie tej ustawy przez pomorskie samorządy: Gdańsk, Gdynię, Sopot i sąsiednie gminy. Rozmawiam często z przedstawicielami tej Metropolii. Wiem jedno, musimy przyspieszyć, aby biec równym tempem z północną częścią naszego kraju.

Jaka więc powinna być ta ustawa, żeby stanowiła wsparcie w rozwoju jednoczących się samorządów?

- Rozmawiałem na ten temat w Senacie i muszę podkreślić, że nie da się próbować budować ustawy bez samorządów. Projekt ustawy Metropolii Gdańskiej dostarczyli do Senatu wszyscy zainteresowani samorządowcy. Chciałbym podkreślić, że ustawa powinna powstać wśród ekspertów samorządowych tak jak statut Metropolii Krakowskiej w momencie założenia tego stowarzyszenia. Ustawa musi zawierać uwagi praktyczne, wnoszone przez osoby na co dzień pracujące z mieszkańcami.

Jakie są bezpośrednie korzyści dla gmin z ustawy metropolitalnej?

- Wszyscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wiedzą, że podjęcie ustawy wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi dla gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nikt bardziej od samorządowców nie rozumie jak ważne są usługi komunalne dla mieszkańców, na które możemy pozyskać dodatkowe środki. W gminach potrzebujemy pieniędzy na funkcjonowanie komunikacji, dostarczanie wody czy wywóz śmieci. Jeszcze bardziej na wzmocnienie opieki medyczne, a także edukacyjnej. Ustawa metropolitalna daje wsparcie w tych obszarach. Oznacza ona konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców.

Przenosząc się do stolicy Małopolski, jakie korzyści stworzy ustawa metropolitalna dla Krakowa, Wieliczki i okolicznych miejscowości.

- Metropolia Krakowska stwarza silne centrum społeczne na południu kraju. Dla Krakowa i Wieliczki to szansa na nowe projekty zacierające granice. Strategiczne działania w tej przestrzeni to budowa połączeń tramwajowych, powstanie parkingów i wspólna gospodarka komunalna. Natomiast w przyszłości również wspólna polityka energetyczna i cieplna. Ułatwi to codzienne funkcjonowanie mieszkańcom metropolii. Myślenie w kategoriach metropolii zmusza nas do odchodzenia od prowadzenia inwestycji do granic miast i miejscowości. Wyznacznikiem prowadzonych inwestycji jest gęstość zaludnienia obszaru i potrzeby mieszkańców a nie granice administracyjne. Metropolia to sprawne działanie na rzecz mieszkańca.

art. i fot. Fb. Międzynarodowa Konferencja: Samorząd 6.0.

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka