poniedziałek, 1 czerwca 2020 14:14

Miechów: Kotłownia „Mechanika” będzie bardziej ekologiczna. Trwają prace modernizacyjne

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Kotłownia „Mechanika” będzie bardziej ekologiczna. Trwają prace modernizacyjne

W drugiej połowie maja 2020 r. rozpoczęły się prace przy przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

Całkowity koszt zadania wynosi 126 452 zł. Wkład własny budżetu Powiatu Miechowskiego finansowany z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynosi 46 232 zł. Pozostałe 80 220 zł stanowi umarzalna w 35% pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dotychczas Warsztaty Szkolne ZS Nr 2 w Miechowie w ciepło zasilała przestarzała kotłownia węglowa składająca się z 2 kotłów, z których jeden z uwagi na wycieki, został wyłączony z eksploatacji jeszcze na początku ostatniego sezonu grzewczego w październiku 2019 roku.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje