wtorek, 9 lipca 2019 14:35

Miechów. Przy dworcu kolejowym można już parkować na nowych miejscach

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Przy dworcu kolejowym można już parkować na nowych miejscach

1 lipca 2019 r. udostępniono kierowcom nowe miejsca parkingowe przy dworcu kolejowym,  powstałe w ramach realizacji projektu pn. „Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie”.

Pierwszy etap budowy parkingu obejmował roboty budowlane na placu po stronie północnej dworca kolejowego, w kierunku ul. H. Sienkiewicza. W efekcie zakończonych prac, do użytku oddano 72 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i 1 dla rodzin  z dziećmi.  Wykonawcą jest firma: AG SYSTEM Sp. z o. o. z  z Krakowa. Wartość pierwszego etapu robót wyniosła 1 113 700 zł.

Inwestycja została zaplanowana w taki sposób, aby po wykonaniu miejsc parkingowych na pierwszym placu - udostępnić je kierowcom, a następnie przystąpić do następnego etapu obejmującego budowę drugiego parkingu (w stronę Komorowa i przed budynkiem dworca).

Nowoczesny i funkcjonalny parking Park&Ride będzie posiadał łącznie 151 miejsc postojowych, w tym: dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, dla TAXI, dla autobusów/busów oraz przystanek komunikacji zbiorowej i obiekt Bike&Ride dla 12 stanowisk postojowych. Na koniec inwestycji zaplanowane jest uruchomienie elektronicznego systemu informacji oraz nasadzenia drzew i krzewów (łącznie 86 szt.). Planowany termin zakończenia całego zadania to koniec grudnia 2019 r.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR.

Fot. i inf.: UGiM Miechów

Miechów - najnowsze informacje